CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
Itt regisztrálj
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Látogatóim
Indulás: 2008-10-18
     
Gportal, levelező regisztráció!
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
     
Sok feltöltött anyag!
     
Főoldal
     
Horoszkóp és biotérkép rendelés!
     
Fogamzási horoszkóp
     
Programok
     
Számítógépes oktatás
     
Asztrológiai olvasmányok
     
Öröknaptár
     
A világ más szemmel
     
Napi horoszkóp
     
Hirdess az oldalamon
     
Kristálygömb
     
Szótár
     
Baba horoszkóp
     
Szülő horoszkóp
     
Szerelmi horoszkóp
     
Jelenlegi bolygó állások
     
Éves előrejelzések
     
Időjárás
     
Asztrológiai aforizmák

Asztrológiai aforizmák.

Írta: dr. Balogh Endre és Trentai Gábor

Előszó

Több évtizedes, asztrológiai oktatási gyakorlatunk során tapasztaltuk, hogy a legtöbb nehézség az egyes asztrológiai elemek, fogalmak kombinációi területén mutatkozik. Arról van szó, hogy az egyes bolygóknak a jegyekben, a házakban elfoglalt állását, valamint egymásközötti fényszögeiket és az ezek által, az előttünk lévő képletben mutatkozó, egyéni hatásjelleget a legnehezebb meghatároznunk. Ez nemcsak a kezdőknek, a pár hónapos, vagy éves gyakorlattal rendelkezőknek jelent gondot, hanem, ha arra gondolunk, hogy az asztrológiai kombinációk sora - emberi szempontból - végtelen, akkor jelen munkánk a több gyakorlattal rendelkezőknek is tehet szolgálatot. A kezdők számára az az igazi gond, hogy nagyjából sejtik egy-egy bolygó jelentését az egyes jegyekben, azt, hogy mit is szimbolizálnak a különböző házakban, tehát ismerik a jegyek és házak fogalomtartalmát, de ezek kombinációit, az egyéni, tehát abban a képletben betöltött, teljesen individuális szerepét meghatározni a legnagyobb probléma. Jelen munkánkkal főleg ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Most nem kívánunk foglalkozni a bolygók jegy- és házkapcsolatainak, a minőségi és elemi adottságaiknak tárgyalásával, csak az egyes bolygóknak külön-külön a jegyenkénti és azon belül a 12 házban elfoglalt állásaikkal kapcsolatos, fontosabb és általánosabb értelmezésére térhetünk ki.
Tudjuk, hogy több szempontból is hálátlan és akár még jogosnak is tekinthető kritikának kitett feladatra vállalkoztunk, de minden úttörő munka ilyen, márpedig a magyar szakirodalomban, amely inkább nincs, semmint, hogy ilyenről beszélhetnénk, ez a könyv úttörőnek számit.
Vegyük sorra a gondokat:
. - képletet csak teljességében lehet szemlélni, azaz egyszerre kell látni az összes bolygóállást, jegy- és házkapcsolatukban, mert csak így kerülhető el az a tévedés, amibe akkor esünk, ha a képletnek csak egyes részét látjuk, elemezzük; például: - a Nap állását szemlélve - kitűnő egészségről beszélünk, de nem látjuk, hogy a többi kilenc bolygóból többnek az állása igen sok és veszélyes egészségi adottságot árul el; avagy, egy másik példa szerint, mondjuk, hogy csak a VII. házat szemlélve, az abban erősen aspektált és gátló hatású bolygót látva az aforizmákból nőtlenséget írunk ki, holott az illető valójában nős, de nem beszélünk arról, hogy milyen is a házasságának a tartalma, amire nagyon is jellemző az a "gátló" bolygó,
- alapjában megváltozik minden képletben a bolygók értelmezése, ha az Asc., vagy a MC mellett bolygó áll, mégpedig attól függően, hogy melyik bolygó, hogyan és milyen közel áll a tengelyekhez; erre az értelmezési szempontra sem térhetünk ki,
- könyvünkben nem lehetünk tekintettel arra az asztrológiai alaptézisre sem, amely szerint"minden bolygó úgy hat, ahogyan a diszpozitora áll", holott roppant nagy a különbség a Hold - Bak állásának értelmezésekor, hogy a Szaturnusz a Bakban, vagy az Oroszlánban áll-e?; ezért ajánljuk a kedves Olvasónak, hogy ne csak a keresett bolygók, hanem diszpozitoraik (uraik) állásával kapcsolatban írtakat is gondosan olvassa át,
-ugyancsak nem vehetjük figyelembe a képletkontúrt sem - holott az a kifejtés alapja - bár közismert, hogy mennyire más az I. házban álló például Vénusz hatása, ha 9 kardinális és 1 labilis, avagy 1 kardinális és 9 labilis a pontérték,
- az igazi nehézséget azonban az jelenti, hogy a matematikailag lehetséges, összes variánsnak csak egy jelentéktelen töredékét érinthetjük; gondoljuk el, hogy abban az esetben ha csak a 10 bolygót és azoknak a 360 fokot kitevő, zodiákuskörön belüli variánsát vennénk elméletileg - figyelmen kívül hagyva, hogy a Merkúr 27, a Vénusz pedig 47 foknál távolabb nem kerülhet a Naptól - akkor egy olyan számot kapunk, amelynél a 3.67 után még 23 nulla következik és akkor még nem beszéltünk házakról, aspektusokról stb., stb., tehát emberileg valóban végtelennek vehető a lehetőség; ezzel szemben mi csak a 10 bolygó l2 jegy és jegyenként a 12 házban elfoglalt állásával kapcsolatos, egyes, fontosabb értelmezési lehetőségre térünk ki, ami így is kereken 1600 aforizma.
Külön aláhúzzuk, hogy az új bolygókat illetően a tradicionális gyakorlatot - és az u.n. "düsseldorfi iskolát" - követve, nem beszélünk uralmi kapcsolatokról, legfeljebb, hogy "ebben a jegyben töretlenebbül érvényesül a hatásuk" megállapításig megyünk el; az Uránusz, Neptunusz és a Plútó hatáskombinációinak ismertetése előtti bevezető sorok további magyarázatul szolgálnak. Ez a könyv nem alkalmas szakmai kérdések tárgyalására, de éppen az említett bolygók hatás-értelmezésének helyessége érdekében, már az Előszóban - ha csak érintőlegesen is - elkerülhetetlenül kitérünk erre. Tudjuk, akadnak, akik a Kos jegyét tekintik a Plútó legtöretlenebb érvényesülési (uralmi) jegyének, attól a logikai érvtől vezérelve, hogyha az Uránusznak a Vízöntő, a Neptunusznak a Halak, akkor a Plútónak a legalkalmasabb - a sorrendiség szerint - a Kos jegye! Ez lehet logikus, de nem igaz! A tapasztalat, de az ennél is lényegesebb: az asztrológia belső felépítéséből, megbonthatatlan szimbolológiai egységéből következőleg a Skorpió felel meg a Plútó számára legalkalmasabb jegynek. Egyet azonban ne felejtsünk: azért, mert a Skorpió a 8. mundánház, ezért a halál, a tömeghalál fogalmára korlátozni a jelentéstartalmát, ugyanakkor ennek örvén a Skorpióból kidirigálni a Marsot, enyhén szólva dilettantizmus; belemagyarázással sok minden elérhető, de a gyakorlat nem támasztja alá; hogy csak a legmarkánsabb és minden belemagyarázást kizáró esetet vegyük, nézzük a halált: olyan halálesettel nem találkozunk, amelynél a Mars, leginkább a primér és szekundér direkciók keretében, vagy a szoláris, esetleg lunáris képletben, de legalább a tranzitban, valamilyen szerepet ne vitt volna, míg nem egy esetben, amikor a Plútó valamilyen módon érdekelt lehetett volna, sem a segéd-, sem a progresszív horoszkópokban, semmilyen szerepet sem vitt! Ennyit figyelmeztetésként!...
Nyomatékosan aláhúzzuk, hogy idegen, latinos kifejezéseket tudatosan, de csak olyan mértékben használunk, ami - a nemzetközileg is elfogadott gyakorlatban - az önálló, szakmai nyelvezethez tartozik; a magyar megfelelőjét közöljük azzal, hogy ennyi viszont az elengedhetetlen igényességhez tartozik.
Utalnunk kell arra, hogy a leírtak szószerinti használata, kimásolása - már az előbb említettek miatt is - sok esetben nem fedné a tényleges helyzetet. Kérjük, az aforizmákat csak gondolatébresztőknek, a kombinációs készség serkentőiként vegyék figyelembe! Nem volt célunk sem a teljességre törekvés - hiszen az lehetetlen - de nem állt szándékunkban mások helyett gondolkodni sem! Ragaszkodjunk ahhoz, hogy - főleg kezdetben - először csak azokat használjuk fel az aforizmákban írtakból, amelyeket egyéb asztrológiai értelmezési szempontok (status cosmicus, determinatio localis, azaz a bolygónak a jegyben, illetve a házban betöltött helyzete, majd az aspektáltsága, uralma más ház felett stb. stb.) alátámasztanak, másodszor pedig keressék meg a vele kapcsolatban lévő bolygókról írtakat is. Ne feledjük, nagy a különbség, hogy a vizsgált bolygó például egy harmonikusan, (a továbbiakban: H), vagy diszharmonikusan (a továbbiakban: DH) álló bolygótól kapja a quadrátot és különösen azt ne veszítsük szemünk elől, hogy nem minden quadrát és oppozíció jelent kizárólag gátló hatást és nem minden trigon csak előnyös!
Megjegyezzük, hogy általában tekintettel voltunk az egyes bolygóknak a jegyben és házban elfoglalt helyzetéről irt aforizmáinkban arra is, hogy adott kombinációban, akkor, melyik házzal áll uralmi kapcsolatban, például ha a Bakban és a X. házban álló Holdról irtunk, akkor tekintettel voltunk arra, hogy ilyenkor a Hold, mint a Rák ura, kapcsolatban áll a Rákba eső IV. házzal is. Azt ajánljuk, hogy inkább kevesebbet használjunk fel az írtakból, mintsem, hogy olyanokat mondjunk, ami nem felel meg az adott képletben a valóságnak. Be kell látnunk, hogy nélkülözhetetlen a másik kilenc bolygó helyzetének egyidőbeni látása, de ugyanígy, a vizsgált bolygó és életterület értelmezésénél a generál, kardinál és speciál signifikátorok vizsgálata is. Mindez roppant nehéz, de ezeken kívül még nélkülözhetetlen az asztrológus kombinációs készsége, fantáziája, műveltsége, szókincse, miután az asztrológia, mint tudjuk: művészet is!
A felsoroltak ellenére vállalkoztunk legalább egy-két, lehetséges karakter- és sorsvonal-adottságot tartalmazó sorra, amelyek gondolatindítók lehetnek.. Hangsúlyozzuk, hogy az értelmezések során mi a morinuszi (Jean Baptiste Morin de Villefranche, XVI sz.i mester) szemléletre és a már említett, u.n. düsseldorfi iskola tanításaira, de és főleg a saját gyakorlatunkra építve adjuk közre a leírtakat. Annak eldöntése, hogy mi használható fel leírtjainkból az egyes esetekben, azt magának az asztrológusnak kell eldöntenie, miként azt is, hogy adott képletben a "H", harmonikus, vagypedig a "DH", azaz diszharmonikus értelmezést kell alapul vennie.
Óva intünk attól, hogy a H-t és a DH-t egymást kizáró ellentéteként fogjuk fel. hiszen a valóban kimagasló életutak, zsenik, vezető egyéniségek, az emberiség jótevői, művészek, tudósok képleteinek sokasága telis-tele van exil és rosszul aspektált bolygókkal, de ez is alátámasztja az asztrológiai szemlélet igazát, hiszen ha jól meggondoljuk pontosan ezek azok az egyének, akik konzekvens keménységükkel, szilárd meggyőződésükkel - nem egyszer éppen a közérdek miatt - ütköznek a külvilággal; ugyanígy az alkotó zseniket is valóban az örökös feszültség, önmarcangoló lelkiállapot, a teljesülésig nyugodni nem hagyó hajszoltság jellemzi, amely adottságok nehezen tekinthetőek harmonikus hatásnak. De, mehetünk tovább is ezen a gondolatsoron, ugyanis mindez azzal bonyolódik tovább, hogy igen gyakran egyugyanazon álláson belül a H és a DH is érvényes, mint ahogyan az életben egyugyanazon egyénnek a megnyerő mellett számos elutasító, kellemetlen vonása is érvényesül. De, hogyan is írta Goethe: "Zwei Herzen wohnen in meinem Brust".
A szerzők.

A könyv még kapható, ajánlom úgy a haladó, mint a kezdő asztrológusoknak.

     
Mi a feladat mára?
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
     
Pontos Idő
     
Magamról röviden
     
Milyen jegyben születtél
     
A Holdnaptár fontossága
     
Csillagászati holdnaptár
     
Vendégkönyv
     
Ezoterikus kövek és mandalák
     
Radiesztézia
     
Zodiákusok és a gyógyító kövek
     
Ezoterikus olvasmányok
     
ÜZENŐFAL
Az üzenet fontos, tarts mindenkit tiszteletben! Itt ne hírdess és ne politizálj!
     
Kínai állatjegyek
     
Asztrológiai PPS -ek
     
Letölthető asztro programok
     

Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME