CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
Itt regisztrálj
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Látogatóim
Indulás: 2008-10-18
     
Gportal, levelező regisztráció!
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
     
Sok feltöltött anyag!
     
Főoldal
     
Horoszkóp és biotérkép rendelés!
     
Fogamzási horoszkóp
     
Programok
     
Számítógépes oktatás
     
Asztrológiai olvasmányok
     
Öröknaptár
     
A világ más szemmel
     
Napi horoszkóp
     
Hirdess az oldalamon
     
Kristálygömb
     
Szótár
     
Baba horoszkóp
     
Szülő horoszkóp
     
Szerelmi horoszkóp
     
Jelenlegi bolygó állások
     
Éves előrejelzések
     
Időjárás
     
Szellemtani alapismeretek 2.
 
Szellemi előfutárok:
 
Emanuel Swedenborg (1772-1866)
 
Stockholmban született, evangélikus püspök volt. Tudományos pályára készült, élete első felében mint tudós működött. Elmúlt 40 éves amikor látni kezdett, szellemekkel kezdett társalogni, akik feltárták előtte a szellemvilág titkait.
Magasabb szellemek nyilvánultak meg előtte, akik beavatták a szellemi világ titkaiba, szenvedő szellemeket vonultattak elébe, akiknek bűnhődése a bűn természetes következményeit mutatja. Naplót vezetet a jelenésekről, és dolgozta fel „A menny, a menny csodái és a pokol látottak és hallottak alapján” című munkájában.
Élete második fele a mai spiritizmusnak alapköve, mert a munkássága ennek felelt meg. Swedenborg ugyanazt észleli, amit a spiritizmus. Az ember a halálával nem lesz se jobb, se rosszabb, ott folytatja, ahol abbahagyta.
 
Friderika Wanner (1801 –1829) és orvosa Dr.Justinus Kerner (1786-1862) ugyancsak előfutárai a túlvilági kijelentések sorozatának.
Friderika volt a prevorsti látó, különleges képességeit orvosa felismerte, és Friderikán keresztül kapcsolatba került a szellemvilággal.
Erről könyvet jelentettek meg akkor, amikor még a spiritizmusnak a híréről sem hallottak az emberek. Ebben az időben még súlyos előítélettel is álltak a furcsa jelenségek megítélésénél, hiszen nem sokkal korábban még az ilyen embereket boszorkánysággal vádolták. Az Isteni gondviselés újabb előfutárokat állított csatasorba. Friderika és Kerner ilyen küldetést teljesítettek híven egész életükkel.
 
Ilyen, és hasonló dolgokról beszéltek:
 
A két világot elválasztó küszöb leginkább a testetöltés törvénye útján nyílik meg, de eme leszületéssel a szellem egyben a test törvényeinek a fogságába kerül.
Alvás a alatt a szellem – csak a szellem – időlegesen eltávozik közeli, vagy távoli „helyekre”, de s testhez közvetlenül kapcsolódó életerő – a lélek – mindkét irányban érintetlen marad.
Megemlítették a test – lélek – szellem hármasságát, összefüggéseit, egymáshoz történő kapcsolódásukat.
 
Andrew Jackson Davis (1825 – 1910) amerikai fiatalember médiumi írással lepte meg a tudományos világot.
 
Davis transzállapotban betegségeket ismert fel és diagnosztizált környezete legnagyobb meglepetésére. Képes volt kilépni a testéből és különböző helyekre elmenni, ahol pontos diagnózisokat tudott felállítani. Későbbi fejlődése során bekötött szemmel és tudott mindenfélét látni.
Nemsokára Davis szellemi vezetés alá került és távoli helyekre vitték. Itt két aggastyánnal is találkozott, ezek a bölcsek Galenus és Swedenborg voltak. Ez volt az első érintkezése a halottakkal.
Elhatározta, hogy a tudásáról könyvet fog írni, és transzállapotban lévő kijelentéseit sorban éveken keresztül lejegyezték 1845 novemberétől 1847. januárjáig.
A könyv címe: A természet alapelvei és isteni kinyilatkoztatásai.
E szeánszoknál néha vendégek is voltak jelen, így Allan Edgar Poe híres író és Dr.Bush György, a New-Yorki egyetem héber tanára. A tanár bizonyította, hogy Davis hibátlanul beszélt héberül transzállapotban, miközben a normál fizikai testében, amikor a tudatánál van egy szót sem tud a héber nyelven beszélni.
1847-ben megjósolta a spiritizmus eljövetelét, és beszélt a Fox nővérek kopogó szellemeiről, 1856-ban megjósolja a motorkocsit, írógépet és a repülőgépet.
 
A Fox nővérek avagy Davis jóslata az alábbiak szerint teljesesedik be:
 
Fox János és családja (New-York államban) egy új helyre költözött. A házban különböző megmagyarázhatatlan kopogó hangokat hallottak, ami nagyon zavarta őket.
Fox két lánykája rájött, hogy ez a valami hallja és látja őket, és mindenkor úgy kopog, ahogyan ők akarják. Foxné beszélgetni kezdett a szellemekkel, kialakítottak egy ABC-t, és kapcsolata kerültek így a kopogó szellemmel.
A szellem elmondta, hogy régen ebben a házban laktak, de kirabolták és megölték őket, majd testüket elásták a pincében. A pincében megejtett ásatás során mintegy 6-7 lábnyi mélységben csontvázat találtak.
Ez a három Fox lány volt az első nyilvános médium.
Hírük az egész világon elterjedt Davis nevével együtt.
 
 
A spiritizmus névadója: Allan Kardec.
 
Hippolyte Denizard Rivail néven született 1804 október 3.-án született a franciaországi Lyonban..
Iskolai tankönyveket szerkeszt oly eredményesen, hogy számos tudós társaság és az Arrasi Királyi Akadémia tagjai közé választja.
1854-ben, immár 50 évesen elkezd foglalkozni a Fox családnál észlelt és Európába átterjedt spiritisztikus jelenségekkel.
1855. Megismerkedik a Baudin családdal, és szorgalmas látogatója lesz az ottani szeánszoknak. Tanulmányozza tudományos módszerekkel a szellemvilágot, pontos kérdéseket tesz fel, és tanulmányozza a válaszok logikáját.
1856. Keményen dolgozik a „Szellemek könyvén”.
1858. Szükségesnek tartja egy havonta megjelenő folyóirat kiadását.
Megalakul a Spiritiszta Tanulmányok Párizsi Társulata.
1859 –1860. Nagyon sok előfizetése van a kiadványnak. Kardec 10 évben határozza meg a munkára fordítandó időt, amikor üzenetet kap a szellemvilágból Shmidt médium által, hogy:
 
„Te nem maradsz sokáig közöttünk, mert nagyon fontos, hogy visszajöjj befejezni a küldetésed, amelyet nem lehet befejezni ebben az életben. Ha ez lehetséges lenne Te egyáltalán nem mennél el, de el kell szenvedni a természet törvényét. Te néhány évig távol leszel, és amikor te visszajössz a körülmények olyanok lesznek, hogy azok ,lehetővé fogják tenni a munkád befejezését. De vannak még feladatok, amiket be kell fejezned mielőtt eltávozol, ezért hagyunk még neked elegendő időt arra, hogy azokat bevégezd”
 
1861. Megjelenik a „Médiumok könyve”. Ebben Kardec leleplez minden csalást és visszaélést, amit sarlatánok, a tévesztő szellemek, és a haszonélvező vagy gőgős médiumok követnek el.
1862-1865. Propaganda esztendeje. Különböző városokban jár és tar előadásokat.
A bécsi spiritiszta társaság tiszteletbeli elnökének választja.
1863. Újabb könyve jelenik meg az „Evangélium a spiritizmus megvilágításában” címmel.
1865-ben kiadja a „Mennyország és a pokol” című könyvét. Ebben mindent leleplez ami maradi az emberi gondolkodásban.
1866-1869. 1866-ban megbetegszik, a szellemek pihenést javasolnak, de Ő nem pihen, folytatja a munkáját Meggyógyul és elkezdi a „Teremtés” című könyvének megírását, és 1868-ban megjelenik „Teremtés, csodák és jóslatok” címmel.
1869 március 31, -én 11-12 óra között hirtelen meghal. (Indokinában születik újra meg )
 
 
Magyar evangéliumi spiritualizmus:
 
Hazánkban is elterjedt a külföldi spiritiszta eszme és a történéseket nálunk is szakavatott szemel vizsgálták. Vay Ödönné született Wurmbrandt Adelma (1840 – 1925) grófnő médiumi közreműködésével, és dr. Grünhut Adolf közösen megalapították az egyetlen, hatóságilag engedélyezett magyar spiritiszta szervezetet égi irányítás mellett.
1871 április 21.-én magalakult a Szellemi Búvárok Pesti Egylete. Adelmának látnoki képességei voltak.
 
1922 április 23.-i ülésen Pál médium által Allan Kardec is nyilatkozott, és kijelentette, hogy Dr. Grünhut Adolf (1826-1906) munkálkodásának nagyobb eredménye volt, mint az Ő közreműködésének, mert :
 
„ott ahol ma az emberi győzelem mámorától elvakultan élnek az emberek, mindennel többet törődnek, mint a szellemmel és ami a földi élet után következik”
 
És vallóban a magyarországi spiritiszta Egylet az Allan Kardec – féle „Igazság Szellemének” bölcseletét nemcsak folytatta, hanem „evangéliumi spiritizmus néven” meg is koronázta a világviszonylatban egyedülálló irodalmával.
 
Akkoriban a Társaság hol egy egyik, hol a másik tag lakásán jött össze.
 
Megpróbálták lejáratni a társaságot újságcikkeken keresztül, de nem sikerült, Dr. Grünhut egy sajtóperben megvédte a saját igazát, álláspontját.
Sorban jelentették meg az igaz kincseket tartalmazó írásokat, könyveket.
Kiadták például Emánuel szellem kinyilatkoztatását, közléseit, melyet médiumon keresztül üzent az emberiségnek. Emanuel szellem soha nem volt földi ember soha nem merült alá a sötétségbe, a fenti világból segíti az emberiség fejlődését.
Létezett Magyarországon egy kiváló médium, Böhm Mihályné született Papp Eszter. (1882 –1977) Eszter és baráti köre 1933-bn beleolvadt az egyesületbe, pótolva a közben elhalálozott médiumokat.
Íme egy részlet Eszter médium látomásából. A látomás dátuma 1945, még tart a második világháború!
 
„Egy nagy térkép van kiterítve előttem, rajta, főleg az egész Szovjetunió látszik. Egyszerre csak elmozdul a térkép, rázkódni kezd, és hullanak szét, válnak le az egyes tagországok. Majd kialakulni látom az Európai Egyesült Államokat, benne Magyarországot”
 
 
 
Egy évre rá, Béla médium útján Adelma így üdvözli a jelenlevőket:
 
„ A Névtelen Szellem alázatos és engedelmes szolgálóleánya vagyok!. Az is akarok maradni, amíg Isten erre méltónak talál, és ameddig céljai, szándékai vannak velem”
 
Majd a következő váratlan kijelentést teszi:
 
„Most visszatérek a ti kedves „doktorbácsitokra” (Grünhut Adolf), aki hosszú évtizedeken át hozzá volt nőve és kötve a szívetekhez, és aki most Isten végtelen kegyelméből egy új testetöltés állomása elé érkezett, hogy újból felveendő életébe magával vigye mindazt a szépet és jót, amit már magának megszerzett. Tudom, hogy hiányozni fog nektek( a szellemi segítsége amit médiumi úton adott a spiritiszta Körnek megj.), de újból sokan fognak körülötte csoportosulni, hogy Isten Igéjének szellemében egy lépéssel előbbre vigyék megint a szellemi világosság és kegyelemnek fénylő zászlaját.”
 
1934 november 25.-én pedig maga Grünhut Adolf vesz búcsút Béla médiumon keresztül:
 
„Isten végtelen kegyelméből egy újabb földi élet terhét kell magamra vennem. Tudom, hogy bárhol és bármilyen messze leszek tőletek, ha nem feledkeztek meg rólam, lelketeknek ezek a tiszta érzései mindig meg fognak engem találni ott is, ahová most fogok menni”
 
1935-től már soha nem jelentkezett az egyleti üléseken!
 
Nagy valószínűséggel Brazíliában született újra meg, hozzánk kerültek olyan cikkek egy brazil folyóiratból, melyek kísértetiesen hasonlítanak Grünhut Adolf gondolataihoz, tudásához, számtalan spiritiszta könyvet írt médiumával Candido Xavierrel. 1936-37 környékén született meg, most kb. 66-67 éves körüli orvos lehet, ingyen gyógyít.
 
Érdekes módon Brazíliában az Allen Kardec féle spiritizmus virágkorát éli. Csak Sao Paulo városában kétezer azoknak a központoknak a száma, ahol evangéliumi spiritizmussal foglalkoznak!
 
 
Külföldi spiritiszta irányzatok, törekvések:
 
Anglia
 
Home Douglas Daniel (1833-1886) médium volt, különleges dolgok történtek a jelenlétében.
 
„hivatva vagyok a halhatatlanság bizonyítására, és ezért a munkámért pénzt nem fogadok el”
 
Sir Wiliam Crookes (1832-1919)
Világhírű természettudós. Sokat foglalkozott a nap-sprektum tanulmányozásával, és 1861-ben a talliumot fedezte fel.
Megvizsgálta a villamosság viselkedését légüres térben, a katódsugarakat, és a kémia terén elért eredményeiért 1907-ben elnyerte a Nobel-díjat.
E kiváló elme 1869-ben mint a materializmus híve hozzáfogott a spiritizmus leleplezéséhez.
Négy éven át olyan szorgalmasan és céltudatosan tanulmányozta a jelenségeket, melyek őt meggyőződéses spiritisztává tették.
Az anti-spiritiszták ilyenkor a megtért tudósokra ráfogták az „aggkori elmegyengeséget”, de ez ebben az esetben nem volt lehetséges.
Számos kísérletet végzett a pszichikai kutatások terén, és könyveket írt róla.
Rendszeresen végzett materializációs kísérleteket, volt olyan eset is, amikor a médium elektroplazmájából egy ködszerű emberi alak sűrűsödött. Az alak bemutatkozott, és „Katie King”-nek nevezte magát. Erről készült akkor 44 felvétel is.
Ezek Sir A.C.Doyle „Psychikai múzeumában” Londonban láthatóak.
 
 
Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930)
Kiváló orvos, író, a spiritizmus legnagyobb élharcosai közé tartozik. Sokan ismerik kiválló történelmi műveit, vagy a halhatatlan alakokat alkotott Sherlock Holmes és a Gerard brigadérosaiban.
Az 1890 évek elején mint gyakorló orvos találkozott e tannal, és azóta elkötelezett híve.
Bejárta a világot, és mindenhol hirdette a spiritiszta gondolkodás módot, és a jelenségeket.
 
Sir Oliver Lodge (1851-1940)
Világhírű fizika professzor. Számtalan fizikális és intellektuális médiummal folytat kísérletet. 1915-bwn fia, Raymond elesik a fronton, akitől aztán médiumi úton számtalan üzenetet kap. Erről könyvet is ír: „Raymond, avagy élet és halál” címmel.
 
Ebben szerepel a szellem elmélet:
„ mi emberek „szellemek” vagyunk, kik anyagi test által működünk, vagyis más szóval, egy rövid időre az anyagba vagyunk inkarnálva. Valódi lényünk azonban nem az anyaggal való kapcsolatunktól függ, bár ténykedéseink ezt látszanak bizonyítani”
 
Franciaország:
Richet Károly (1850-1936)
Párizsi egyetem élettan tanára, tisztánlátási tapasztalata volt 1872-ben.
Médiumokkal végez kísérleteket, és kijelenti, hogy a szemfényvesztés teljesen kizárt.
Könyveket jelentet meg a Metapsychika területéről, és halála előtt felveszi a kapcsolatot a Magyarországon 1932-ben alakult Metapsychikai Tudományos Társasággal.
Tárgyak apportálásával foglalkozott, sikerült élő állatot is apportálnia.
 
Oroszország:
Aksakov Sándor (1832-1903)A spiritizmust a tapasztalatok alapján a működő tudományok körébe vezette! Folyóiratot is indított, könyveket fordított.
 
Németország:
Dr. Reichenbach Károly (1788-1869)
A nevéhez fűződik az életenergia megismerése, az óderő fogalma, az elméletei után nagyon sok kísérletet végzett ezen a területen. A delejesség, kisugárzást mai nyelven aurának mondjuk.
 
Dr. Zöllner János (1834-18829
Asztrofizika tanár, a spiritizmus vizsgálatához fogott és tapasztalatait, eredményeit egy három kötetes műben adja közre.
 
Karl Du Prel (1839-1899)
Aksakovval együtt harcolt a spiritizmus pozitív tudományos elfogadásért 
 
Báró Hellenbach Lázár (1827-1887) Az osztrák – magyar monarchia területén dolgozott Gumpenberg Emmi médiummal együtt. Sok olyan médiumi közlést hoztak nyilvánosságra, mely Magyarország kiemelkedő szerepére utal a szellemtan területén.
 
Médiumi Idézet:
„ a kis Magyarországot választottuk tehát ki magunknak, mert itt találtuk meg az alkalmas munkatársakat, akikkel mi a nehéz, nagyon nehéz, hosszantartó és többnyire láthatatlan munkánkat elkezdhetjük”
 
Olaszország:
Palladino Eusapia médium (1854-1918)
Transz médium volt, volt olyan feljegyzett eset, hogy 16 egymást követő szeánszon a levegőbe emelkedett transz állapotban.
 
Az 1800 években Európa több országában is alakultak spiritiszta egyesületek:
Belgiumban, Hollandiában. Dániában, Svájcban
 
Fontos tudni, hogy az 1800 évek előtt nem sokkal ért véget a boszorkányüldözés és az inkvizíció hatalma, így nehéz lett volna a középkorban beszélgetni a spiritizmusról.
Az 1800 évek közepétől az ipari forradalom akkora méreteket öltött, hogy az emberek szinte csak annak hittek amit láttak és megtapasztaltak, így ebben a világban szintén nehéz volt a láthatatlan dolgokról beszélni!
 
Európán kívül:
 
Brazilia Nagyon fejlett spiritizmussal, médiumokkal teli ország. Nagyon sok megszállottakat gyógyító kórház van, mivel a gyakorlatban is kipróbálták a szellem elméletet.
 
Indokína. 
Nagy valószínűséggel ide született le Allan Kardec. Az egykori francia gyarmatra is eljutott a Kardec féle spiritizmus. Egy ottani körben ő is megnyilvánult, egy 1932-es indokínai folyóiratból lehetett erre következtetni. A látók is ugyanezt erősítették meg.
 
 
 
 
 
Az örök fejlődés kozmikus útja.
 
A Teremetés:
 
A nagy robbanás, a Kozmosz keletkezése 15 millárd évvel ezelőtt következett be.
A csillagászok távcsöveikkel 9 milliárd fényévre látnak el, számítások alapján jött ki visszaszámolva a 15 milliárd év, ami egyezik a szellemi közlésekkel is.
Az - Ősbukás - kiszakadás az Őstisztaságú világrendből, mely csak messziről látszik óriásnak.
Isten szemében csak egy apró bárányfelhő – a Szentírás szerint „elveszett egy”, a 99 igaz között – a táguló Kozmosz.
 
A Kozmosz egyik legmélyebbre zuhant pontja a Föld.
A Föld 4.5 millárd éve fejlődik, és a fejlődés végső szakaszában járunk jelenleg, az utolsó percben, ha egy óra lapján nézzük a fejlődésünket.
A földtörténet őskora 2.5 milliárd évig tartott.(ez volt a paleo archaikum kora)
 
A földtörténetnek több mint a fele, 2.5 milliárd év kellett ahhoz, hogy a földi szellemlégió bukásban holttá merevedett erői a Kegyelem hatására felébredjenek!
 
További 1 milliárd év - életre ébredt erőink egysejtű fokozata az ős óceán mélyén. És további 400 millió év – erőink többsejtű fokozata az ős óceán mélyén! (prekambrium kora)
 
A képzeletbeli világóra számlapján, mely a 4.5 milliárd évet 24 óra alatt teszi meg a 24 órából már 21 eltelt , vagyis este 9 óra van, és még mindig csak az ős óceán mélyén, primitív többsejtű fokozatban fejlődnek erőink.
 
További 150 millió év – az ős óceánban kibontakozó erőink gerinctelen fokozata (kambrium ás szilur) És további 100 millió év az ős óceánban kibontakozó erőink hal fokozata (szilur és devon). Ezután újabb 130 millió év – és az ős óceánból, a sűrű anyagból már felbukkanva – erőink kétéltű fokozata (karbon és perm)
 
Majd még millió év – az ős óceánból részben kiemelkedve – erőink hüllő fokozata (triász, júra, kréta)
 
És ezután még 70 millió év – az ős óceánból már teljesen kiemelkedve, erőink kibontakozásának emlős fokozata (Harmadkor). Tehát a világtörténeti világnap órájából
23 óra, 59 perc telt el!
 
Hátravan még a földtörténet utolsó perce!
Ebben az utolsó percben– az utolsó 3 millió évben – végre megjelenik ezen kibontakozó erők tulajdonosa – maga a mélyrebukott szellem – az ember!
Az utolsó percben megjelenik a mélyrebukott szellem, az ősember, a Kegyelem által – a szellem éjszakájából kibontva – hogy elindulhasson a fejlődés útján!
 
A létünk legjobb példája az, hogy a vízben nehezen mozgunk, majd amikor kijövünk belőle, félig kiemelkedünk, akkor egyre könnyebb a mozgás a számunkra. Ha teljesen kijövünk, akkor megszűnik a víz visszatartó, korlátozó ereje, és ahogyan magasabbra emelkedünk egyre jobban érezzük magunkat. De erről még külön beszélek a szféráknál.
 
 
Íme egy örök Krisztusi kijelentés:
 
„Akinek van – annak adatik,
és akinek nincs –
attól az is elvétetik –amije lenni látszik!”
 
Aki csak önmagának él, annak szellemi fejlődése nagyon lassan indul el. Ha pedig az isteni elvekhez csatlakozva mindinkább másokért él, szellemi fejlődése hihetetlenül meggyorsul!
 
 
 
Az emberiség három millió éve.
 
 
Az evolúció első fázisa az őshordák időszaka – 2 millió 900 ezer év Tehát az emberiség 3 millió évéből 2 millió 900 ezer évig tartott az őshordák korszaka!
 
Második fázis – ős közösségek korszaka – 50 ezer év!
 
Harmadik fázis – ős kultúrák kora – 30 ezer év!
 
  1. Atlantiszi szellemrégió kultúrköre
  2. Lemúriai szellemrégió kultúrköre
  3. MÚ szellemrégió kultúrköre
 
Negyedik fázis. Az isteni elvektől való eltérés miatt – az ős kultúrák katasztrofális lezárása. Atlantisz az Atlanti óceánba süllyedt.
Lemúria az indiai óceánba süllyedt
MÚ a Csendes óceánba süllyedt.
 
Ötödik fázis. Krisztus előtt 10 ezertől máig. Az aláhullott szellemrégiók újrafejlődése.
 
  1. Atlantiszi utód- mediterrán és európai szellemrégió kultúrköre
  2. Lemúria utód – ázsiai szellemrégió kultúrköre
  3. MÚ utód – ős amerikai és óceániai szellemrégió kultúrköre
  4. Ezután még van egy negyedik szellemrégió a földön. Az ősbukástól máig - a 20. századig –folyamatosan oldódó szellemrégió: az ausztrál és afrikai ős rasszok ős primitív kultúrköre. Az ős hordák és ősközösségek korszaka a 20. századig.
  5. És végül a szellemrégió keveredések. A dinamikus atlantiszi utód kirajzásai az összes kontinensre.
 
Az Atlantiszi, Lemúriai, Mú utódoknak van még egy terhük a feketebőrű szellemrégióval szemben. Az őskultúrák bukásakor, a földrészek elsüllyedésekor aláhullottunk újra az anyag mélyszintjének szelleméjszakájába! Szerencsére nem olyan mélyre, mint az ős bukás volt, úgyhogy 10 ezer év után újra kiemelhetett minket a Kegyelem a fejlődés újraszületéseinek sorozatára!
Az Atlantiszi utód rabszolgaként Amerikába hurcolta a néger faj millióit. Mit tesz a Kegyelem? Keveri a szellemcsoportokat, és reinkarnációkkal hol fehér – hol fekete bőrbe öltöztetve – a brutális ok és fájdalmas okozat átéléseinek eszméltető útját adja a Kegyelem!
 
Az Atlantiszi ember nem felemelte a színesbőrű szellemtársait, hanem kiölte belőle Krisztus hitét. Nagy felelősség és kötelesség most felemelni újra őket, segíteni nekik.
Például az ausztrál ős rasszokat az angol és ír Atlantiszi utódok 98 %-ban kiirtották!
 
 
Atlantiszi utód: fehér bőrű, mediterrán és európai szellemrégió, földközi tengeri és
észak – Afrika szellemrégió, Arab – török – balkáni szellemrégió
Lemúriai utód: sárga, barna bőrű ember
MÚ utód: vörös bőrű ember
 
 
 
Szellemi szférák.
 
 
 
 
1. szféra: purgatóriumi szféra. A föld alatt kezdődik, és 2 km magasságig tar a légkörben.
A Kegyelem törvényvilága érvényesül.
 
A lakók jellemzői:
Kegyetlenség, erőszak, durvaság zsarnokság érzékiség. Anyag imádása, durvaság, gőgös, dacos lelkek. Ez a viharzóna.
Az ellenségek gyakran találkoznak itt, egymás bosszúja elől menekülnek. Testet öltve a gondviselés olyan pályára állítja őket, hogy alkalmat nyerjenek a kiegyenlítődésre (karma)
Számukra a megszületés mennyországi állapotot jelent.
 
Több részből, rétegből áll:
-          gyilkosok
-          öngyilkosok
-          rablók, tolvajok (pokol)
-          Istentagadók, nihilisták, anarchisták
-          Önzők, fösvények, pénzvágyók
-          vad népek, pogányok birodalma
 
2. szféra: Troposzféra középszint. 2-6 km között található.
Esőfelhők szférája, purgatóriumi középszint, valamivel finomabb érzésvilágú szellemek szférája.
A 2.szféra szelleme sok ütközés folyamán megismerte, hogy önző törekvéseit büntetlenül nem elégítheti ki, mert mindig fájdalom a következmény. A 2.szféra szellemtípusa a hibát még mindig másban keresi, még nem érett meg arra, hogy önmagába tekintsen.
A szellemek a törvénytől, mint hatalomtól félnek, de minden igyekezetük arra irányul, hogy a hatalmat kijátsszák. Önzők, kapzsiak, irigyek, ravaszok, testi vágyaiknak hódolók, haragosak, de indulataik rövidebb lejáratúak. Keresik Istent, de csak az általuk kívánatosnak tartott dolgok képezik imádságuk tárgyát. Közöttük sok az idegbeteg, örült, megszállt és más betegségben szenvedő. Le kell válni a fluidoknak a lélekről, ki kell égni, hogy tisztább szellemként tovább emelkedhessenek.
Vad ösztönök, de a törvény csak egyszer engedi meg a győzelmet, a legyőzőből legyőzött lesz, és ekkor meglátják az érem másik oldalát is.
Mozgalmas az élet, nagyobb a gondolatszabadság is. Nagy a gazdagság utáni kapkodás, jelen van a fekete mágia, a csalások és a lopások itt szintén itthon vannak. A földi világ igen nagy hányadát, mintegy kétharmadát ez a szféra szolgálja, mert ez a legnépesebb.
A vallások minden fajtája jelen van. Ebbe a szférába is elküldi Isten misszió szellemeit.
 
3.szféra: Troposzféra felső szint, 16 km-es magasságig. A purgatórium felső szintje.
Meleg otthon, pihenőhely és tanulóhely. Ez már a bárányfelhők, fátyolfelhők szférája.
A szellemek tudják, hogy a rossz az rossz, a jó az jó, nem kapkodnak a földi javak és a testi örömök után. Haláluk után csendes pihenőhely, sokszor fedve van előlük hibáik, tévedéseik addig, míg meg nem erősödnek. A szellemek innen még reinkarnációra kényszerülnek.
A szférában minden egyszerű, tiszta, nagyobb művészi szépségeket itt még nem lehet megtalálni.
Egyszerű életmód, kevéssel való megelégedés, a szegénység, mint életkeret kezd a szellemeknek kívánatos lenni. Kezdik megtanulni a kötelességeket, és arra törekednek, hogy jó úton járjanak A szféra anyaga még mindig földies, innen kerülnek ki a szerény, dolgos emberek, a jó családapák, az egyszerű, becsületes emberek.
A 3.szféra szellemei a testetöltésig terjedő utolsó időszakokban élnek, de ez még itt szükséges vezeklési törvény alatt áll.
Csak a jók szellemei és a rendszerint még egy utolsó testetöltés után mennek át szabadon a 4.szférába (gyűrűjébe)
Itt a szellemeknek már természetes az imádkozás, és az, hogy Istent szolgálják.
 
Növény és állatvilág az első három szférában:
 
Az evolúció törvénye a szellemek minden gondolatát, érzését és cselekedetét formába öltözteti. Ezek veszik körül a szellemeket állatok és növények formájában.
 
Az 1.szférában vannak – fluidikus formában – mint az ott élő szellemek gondolatai, érzései a vérengző vadállatok, valamint halált okozó mérgező növények formájában.
 
A 2.szférában vannak a fluidikusan azok a ragadozó állatok, melyek már nem támadják meg az embert, valamint a rovarok, férgek, hüllők.
 
A 3.szféra alsó szintjén vannak fluidikusan azok a növények, melyek állatok táplálására alkalmasak. A 3.szféra középszintjén szintén vannak fluidikusan a táplálékul szolgáló növények, valamint a megszelídíthető álatok és háziállatok.
 
A 3.szféra felső szintjén vannak fluidikusan a gyógynövények.
 
Az állatok megölése a törvény elleni bűn! A vágóhidakon kimondhatatlan félelemmel és gyötrődéssel múlnak ki az állatok. Minden ilyen kínos gyötrődéssel kimúlt állat húsával az ember magához vonzza bűnének büntetését. A húsevés megbosszulja magát, nemcsak az ember testében betegségek alakjában, de lelki erőiben is. Ezért aki teheti, az állati élet megszüntetésével előállított ételektől tartózkodjék – mondja a Kegyelem törvényvilága.
Ez a vegetáriánus eszme kozmikus megvilágítása a „Kegyelem törvénye” által.
 
 
 
 
4.szféra
 
Légkörtan szerint a sztratoszféra kb. 24 km magasságáig terjed a légkörben. A menny előcsarnoka, a szépség a 4. szférában kezdődik.
Itt a szellemek egy utolsó próbával teljesen elszakadnak a földi fogalmaktól és belenövekednek az isteni törvénybe. A vallás fogalmai itt megtisztulnak a külső alakiasságtól.
Itt a szellem nem azért engedelmeskedik a törvénynek, mert nem akar összetűzésbe kerülni vele, hanem azért mert lelkének meggyőződésévé vált.
Ebben a szférában készülődnek a szellemek, hogy belépjenek Isten országába, a békesség honába, ahonnan nincs fájdalma visszatérés, hacsak nem az áldozatkész szeretetben.
Itt már nem vonzza a szellemeket a reinkarnáció törvénye, a körforgás törvénye nem létezik többet a számukra.
A szellemek önkéntes vállalkozásai innen a testetöltések – szeretet hozzátartozóért, áldozatként, esetleg magasabb fokozat eléréséért, vagy pedig a rosszal szemben megerősödésért.
A 4. szféra a föld igazságának a szellemesített hazája. Itt már jelen van a szépség, a jóság, Istenbe vetett hitük itt már tudássá válik.
A 4. szféra szellemei a 2.szférának eszményesített, ragyogó állapota. A 4.szféra ragyogást visz a 2. szférába, sok szellem megy a 2.szférába segíteni.
Fontos dolog tudni, hogy a 2.szféra szellemei legalább a kétharmad részét teszik ki a földön élő emberiségnek!
A 4,szféra szellemeinek testetöltéskor át kell hatolni az előző három szférán, és ezeknek a szféráknak az anyagát magára kell vennie, hogy a föld természetével kapcsolódjék.
Sokan gyógyítani, tanítani jönnek le a földre.
Innen született le: Memer, Hahnemann, Mathei, Frank Ágoston (növénytan, gyógyító tudományok)
 
 
 
 
 
 
5. szféra: Ózonszféra alsó szint, kb. 45 km magasságig.
Sejtelmesen szép szféra, itt minden új színt, új formát nyer, leheletkönnyűvé lesz itt minden.
A bűnbocsánat szférája, itt tudja meg a szellem, hogy mennyit tudott a tévedéseiből helyrehozni, és mennyit bocsátott meg neki az Úr.
Eddig a fájdalom – csalódás, a vér –könny, születés – halál, viszontlátás – búcsúzás,
Dicsőség – szégyen, hatalom – nyomorúság egymást váltotta fel, míg végül a szellem az 5. szférában ébred fel. Ebben a szférában van a szellem első halvány visszaemlékezése a paradicsomi állapotokra, ahonnan kiszakadtunk 15 milliárd évvel ezelőtt!
 
Itt a szellem már tudja, hogy az egyéni igazságnak el kell tűnnie Isten igazságában, a szellem igazsága átalakul áldozatos szeretetté.
A szellem itt tudja megérteni a bűnbocsánatot, a messze múlt nyitva áll előtte, és veszély nélkül tudja nézni letűnt életeit, Ő is megbocsát, feloldozza ellenségeit, és Ő maga is a törvény munkásává, irányítójává válik.
Ebben a szférában válik a szellem igaziból szellemé!
 
Mivel ez a hely a tanulásnak, pihenésnek és a felfelel fejlődésnek a szférája, és így gyakorlati munka alig van, ennélfogva a szféra lakói, hogy tettekben is tevékenykedhessenek, az alsó szférákban munkálkodnak, mégpedig a 3.szférában fejtenek ki nagyobb tevékenységet, mivel érzésileg inkább ide kapcsolódnak. A szeretetmunkában fáradozók innen nyernek támogatást, ha hitükkel segítséget kérnek.
 
Az 5.szférából született le:
Colombus Kristóf, Galilei, Newton,
Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, Wagner, kik a magasabb zenét, a szférák hangjait a földre hozták.
Shakespeare, Milton, Schiller.
Itt a szépség tökéletes, mert szellemileg tiszta. A testetöltés innen a földre áldozat!
 
6. szféra: Ózonszféra felső szint, kb. 85 km magasságig tart.
Ismét hangos, ragyogó élet. Diadalmas mennyei élet szférája. Az ózonszféra azért oszlik két részre, mert egy csodálatos kozmikus jelenség két szintre osztja. Az ózonszféra közepén 45 km magasságban minden Földről felhatoló bármilyen hangtünemény, pl. atomrobbanás hangja, visszahajlik a Földre. A 6.szférába a diadalmas mennyei szférába már semmiféle zavaró hangtünemény nem tud felhatolni a Földről.
Az igazság ismerete, a szabadság korlátlan hatalma, a szeretet lángolása határtalan cselekvési vággyal tölti el a szellemeket. A tudásvágy, ismeretszomj, cselekvési vágy hatalmas erővel sarkallja őket. Dolgoznak előbb az alsóbb szférákon és később testetöltve, a földi életben jelennek meg mint emberek, mindig a legnehezebb helyeken.
Innen született le:
Gandhi, Schweitzer Albert, Assisi Szent Ferenc, Teréz Anya, Pater Pio,
Parahamansza Jogananda.
 
Ők fáklyahordozói egy eljövendő jobb kornak, szenvedéssel, megvetéssel, gúnnyal és kínos halállal. Áldozati bárányok kellenek – nem „Isten haragját” kiengesztelni – hanem a gonosz erejét megtörni!
Nagyon sok névtelen szellem születik le, a legtöbben ismeretlenek, akik nem keresik saját dicsőségüket. Tűrnek, szenvednek és inkább vértanú halált halnak, amikor egy nehéz küldetés után visszatérnek szellemi hazájukba a 7. szférába jutnak!
 
Minden népnek, minden nemzetnek voltak és vannak ilyen kimagasló szellemi nagyjai, akik nem keresik a saját dicsőségüket, hasznukat, előnyeiket. Sőt, ha rendelkeznek is földi előnyökkel, minden gondolkodás nélkül odadobják azokat, hogy másoknak hasznára legyenek.
A szellemi vezetők szférája
 
7. szféra:  a légkörtan szerinti ionoszféra és exoszféra a Földet körülvevő legmagasabb légkörben. Ebben a világosságban minden látható, ami a Földön történik.
 
Négy mennyei szintre oszlik:
 
-          őrangyalok
-          magasabb őrszellemek
-          nemzeti géniuszok
-          és a Föld vezérlő géniusza szféráira.
 
A Föld viszonylatában: Isten országa.
Alacsonyabb szellemek számára épp oly láthatatlan, mint a földi emberek számára a szellemek.
Itt várják be egymást a duál – szellemek.
Ezen a szférán túl már nem lehet széttörten, különváltan élni, csak az örök duállal szellemben egyesülve.
(Fontos megjegyzés, hogy ezen a szinten szakadtak szét a szellemek, amikor lejöttek a Földi szférába, és végig kellett járniuk az összes szférát. Nagyon hosszú út volt lefelé, de még hosszabb a felfelel vezető út!)
 
A Földtől számítva a három alsó szféra a föld természetét mutatja, a negyedik átmeneti erők világa a Nap többi bolygóinak légkörébe, az ötödik szféra a Vénusz középső életelvével rokonjellegű, a hatodik szféra átmenet a Vénusz magasabb és a Jupiter alsóbb életelvéhez, a hetedik a Jupiter magasabb légköréhez és a Nap szférájához
 
A 7.szféra nemcsak a földről és a föld szféráiból jövő szellemek, hanem a jupiterszellemek, sőt a napszellemek elosztó és tartózkodóhelye is ez.
 
Ennek a szférának a sugárzása hajtja és köti össze a nap bolygóinak egész szellemi világát, olyan interplanetáris nagy állomás ez, ahol mint semleges területen mindennek, és mindenkinek keresztül kell haladnia, mielőtt a Nap szféráiba jutna. Innen valamennyi bolygóra lehet „útlevelet”, minősítési fluidokat kapni.
Itt már nincs a szellemnek éteri teste, nincs külön törvényt követő természete. Itt a szellem saját erőiben, fluidjaiban él, melyekből a saját akaratából olyan alakot formálhat, amilyen a saját ízlésének megfelel.
 
-          a duálok találkoznak és egyesülnek.
-          Családi egyesülések. Itt mindazok a szellemek találkoznak, akiket nem testi, hanem szellemi szeretet fűzött össze.
-          Oktatási hely A magasabb szellemek a napkörökből tanítják itt a szellemeket, akik előkészülnek a 5. napkörbe való belépésre.
-          Igazak és jók szférája, akik mielőtt a napkörbe lépnének, a földön missziót vállalnak.
-          Védőszellemek. Ebből a szférából kap mindenki, aki a földön születik, védőszellemet, akinek őt vezetni kell.
-          Itt vannak azok a szellemek, akik mind embriószellemek csak kis botlást követtek el, akik-e botlásukat a földön rövid inkarnációban gyerekként levezekelhették, ezért ezt a szférát a gyermekek és angyalok szférájának is nevezhetjük.
 
 
 
A csillagok felé…
 
 
A mennyei szinten teremett szellemek egy részének bukásával keletkezett káosz rendezése nem más, mint a különböző égitestek létrehozása, évmilliárdok alatti alakítása, és ott a saját erő-anyagjukba zárt lázadóknak ébresztése, megtérésre indítása Isten kegyelmi, természet-törvényének, a messiások irányításával történő működtetésével.
Ez azt jelenti, hogy nem az anyag és a világok lettek előbb, hanem mindkettő a szellemek esési fokozata és működésük kifolyása szerinti anyagból alakultak a már mondott isteni törvények működtetésével.
Vagyis a világok anyaga és minden egyéb nem más, mint a szellemek működésének kifolyásai. Az így keletkezett anyagi világokon a bukott szellemek vezeklés és tisztulás céljából különböző sűrűségű anyagi testet öltenek fel magukra azáltal, hogy a természet-törvények működése (evolúció) a megfelelő formákat létrehozza. – és ezzel máris biztosítva van a visszafordulás lehetősége, és az elindulás a csillagok felé, ahonnan földünk is valamikor lehullott.
A hatodrendű napok, amilyen a mi Napunk is, a legkisebbek és legsűrűbb anyagúak voltak, de rotációjuk megsokszorozódott, szolarításukat pedig a háromszoros kiválásból centripetális erejükkel vonzzák magukhoz. Így váltak a szoláris csírák napokká és lettek a hozzájuk tartozó világok táplálójává.
 
A mi napunk bolygóinak alakuló, fejlődő világai – közte földünk – szintén egy – egy lefokozott szellemcsoport részére váltak szükségessé, kik szellemi világosságukat az ellenszegüléssel, szellemi erejüket a duál - szakadással és az érzékességgel vesztették el.
Sűrűsödés, sötétség képződött közöttük, míg lassan szellemi álomba merültek, s mire felébredtek, dermedt világok lefokozott világosságaiban, érzéki húsos testben találták magukat. Hosszú évezredek tűntek le az örökkévalóságban, mire szellemi mivoltuk tudatára ébredtek.
A Föld a bukott szellemeknek egy közbenső helye, hogy mielőtt mélyebbre esnek, legyen idejük a meggondolásra. Azért van annyiféle emberfaj, annyiféle jó és rossz, szép és csúnya, szigor és enyhe, mert a különböző salakokból különböző bőrű szellemek váltak ki és testesültek.
 
(Megjegyzés: ezek a közlések és magyarázatok mind a tiszta szellemvilágból származnak!)
 
Isten nem kívánja a bűnös halálát, hanem módot ad a javulásra, időt enged a megtérésre. De a bűnös legyen készen a nagy számadásra, ha ennek ellenére nem javul, sem számláját nem törleszti. A bűnök kényszerítik a szellemet az alacsonyabbrendű világok lakójává lenni, hol az élet zordsága, a természet kegyetlensége és a vele egyenszerű bűnösök vadsága könnyeket fakaszt még a legelvetemültebb lélek szeméből is. Azonban ha fluidjai annyira megpuhulnak, hogy ismét a föld légkörébe kerülhet, itt már jobban meg tudja becsülni a kevés jót is, és boldognak érzi magát, hogy a kárhozat mélyéről megszabadult.
 
Mars.
 
A föld szellemi fokozatához legközelebb áll, a rajta testesült szellemek kevésbé anyagiak, mint a földi ember. Ellentétek világa ez is. Ami jót megszerezhet az erősen tartja, a rosszat nagy erővel löki ki magából.
Óriási hegységek, mély völgyek, szakadékok állják útját az összeolvadásnak. Álló vize kevés van, de annál több folyója, patakja, melyek a mély völgyeket elárasztják. Tűzhányói folyton ontják magukból az égő, folyékony salakot, mely új alakulásokat hoz létre.
Az élet kétféle: anyagi és félanyagi, amennyiben a fennsíkok lakói magasabb szellemek, és bolygójuk életfeltétele félanyagi testeket is képes éltetni.
A lapályokon élő anyagi testű, fejlődő szellemek, akik mindenben a magasabb testvéreket igyekeznek utolérni. Ezért a Mars haladottabb világ a földnél, mert anyagi törekvéseivel is a szellemi célt szolgálja, s ezzel van magyarázva lakói fokozata.
Bűneik, hibáik nekik is vannak, tüzesvérűek, de vétkeik tudatával bírnak, és igyekeznek elhagyni azokat. Ebben nagy segítségükre van az anyagi test, amelyben a betegségeket, szenvedéseket éreznek, mégpedig nagyobbakat, mint a földiek, mert erősebb a szervezetük és hosszabb életűek. Nagyon tudnak szeretni, és nagyon tudnak gyűlölni, szenvedélyes természetűek, de ha nyugodtak a kedélyek, akkor nagyon törekvő, kellemes emberek, akik okosan megfejtik a természeti jelenségeket és sorsukkal megbékélve haladnak tovább.
Iparuk fejlett, irodalmuk elsőrendű, anyagias tudományuk, a felfedezések, a természetismeretük a földiéhez nem hasonlítható, oly magasan áll afelett, de nem használják olyan korlátlanul, mint a földi emberek, mert felfedezték annak hátrányát, helyette a súlytalanítást vitték tökéletesre, s földjük kipárolgását használják.
A földi ember szelleme is ölthet a Marson testet, ha valami nagyobb tudományt óhajt megszerezni a föld részére, hogy legközelebbi testetöltésében megajándékozza szegény földi testvéreit vele. Feltalálók, írók, orvosok, természettudósoknak való hely, itt lehet tanulni.
 
(Megjegyzés: Rudolf Steiner írta egyik művében, amikor Jézus és Buddha munkásságának a párhuzamosságáról írt, hogy Buddha a Marson ugyanazt cselekedte meg, amit Jézus a földön)
 
Szaturnusz.
 
Tudományban nem, de erkölcsileg fejlettebb világ. Csendes, hűvös hely, ahol pihenni lehet, csend és béke honol-e bol
     
Mi a feladat mára?
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
     
Pontos Idő
     
Magamról röviden
     
Milyen jegyben születtél
     
A Holdnaptár fontossága
     
Csillagászati holdnaptár
     
Vendégkönyv
     
Ezoterikus kövek és mandalák
     
Radiesztézia
     
Zodiákusok és a gyógyító kövek
     
Ezoterikus olvasmányok
     
ÜZENŐFAL
Az üzenet fontos, tarts mindenkit tiszteletben! Itt ne hírdess és ne politizálj!
     
Kínai állatjegyek
     
Asztrológiai PPS -ek
     
Letölthető asztro programok
     

Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME