CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
Itt regisztrálj
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Látogatóim
Indulás: 2008-10-18
     
Gportal, levelező regisztráció!
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
     
Sok feltöltött anyag!
     
Főoldal
     
Horoszkóp és biotérkép rendelés!
     
Fogamzási horoszkóp
     
Programok
     
Számítógépes oktatás
     
Asztrológiai olvasmányok
     
Öröknaptár
     
A világ más szemmel
     
Napi horoszkóp
     
Hirdess az oldalamon
     
Kristálygömb
     
Szótár
     
Baba horoszkóp
     
Szülő horoszkóp
     
Szerelmi horoszkóp
     
Jelenlegi bolygó állások
     
Éves előrejelzések
     
Időjárás
     
Glahn direkció

Glahn Életkör Dr. Baktay Ervin /A csillagfejtés könyve/

Az életkör, amennyire hosszadalmas tapasztalásunk alapján mondhatjuk, talán a modern asztrológia legérdekesebb és legjelentékenyebb eredményeinek egyike.

Glahn, német asztrológus ismertette először, de jóllehet, az "életkör" Glahn eredeti művének tekinthető, maga is hivatkozik arra, hogy módszerének régi indiai hagyomány az alapja. Röviden ismertetem az "életkör"-t, bizonyos módosításokkal, hozzáfűzésekkel, mert Glahn módszerét egyszerűsíteni lehet és tapasztalatból leszűrt megfigyelésekkel, egészíthetjük ki.

 

Az "életkör" időbeosztása nem csillagászati tényeken alapszik, bár maga az elgondolás - mint minden irányítás - csillagászati tényekkel hozható kapcsolatba. Glahn a föld forgását és az ennek következtében előálló látszólagos égmozgást véve alapul, az ASC.től kiindulva a jegyek sorrendjével ellentétes irányban számítja az időt, oly módon, hogy egy-egy negyedet (kvadrátot) 90 fokos szakaszt, tehát 3 házat, 25 évnek vesz. Így az ASC. a születés időpontjának, az MC. a 25. születésnapnak a DESC. az 50.-nek, az IC. a 75.-nek felel meg.

Az IC, vagyis a IV. ház csúcsa a régi asztrológiai hagyomány szerint is utal az életvégre, Glahn idáig számítja az átlagos életkört, amelyet 75 évre tesz. Az életéveket természetesen az IC.-n. túl is lehet számítani s akkor az utolsó negyed, az IC.-t~ ismét az ASC.-ig a 75-100 életévnek felel meg.

Glahn ezt az utolsó negyedet más beosztással még külön időszámításra használja fel, ezúttal a jegyek sorrendjének irányában, ilyenképpen, hogy az ASC.-től kiindulva az IC.-ig megint 75 évet, jegyenként 25-öt számlál.

 

Ez a másik időszámítás azonban nem látszik annyira találónak, mint az előbbi.

Ha az említett beosztás szerint egy-egy horoszkóp negyed 25 évnek felel meg, akkor egy-egy ház 8 évvel és 4 hónappal egyenlő. Láttuk, hogy az "életkör" az időszámítás alapjául nem az ekliptika fokait, hanem a házakat tekinti. Függetlenül attól, hogy az egyenlőtlen házak fokhossza eltér egymástól, minden házat egyenlően 8 év és 4 hónapnak, azaz kereken 100 hónapnak vesz.

Ez a beosztás is kiemeli, hogy itt egészen földi vonatkozásról van szó, hiszen a sarkalatos pontok s a házcsúcsok földi vonatkozásokra, pl. a láthatárral való kapcsolatokra mutatnak, bár mint minden horoszkóp-elem az ekliptikára vannak vetítve.

 

Hangsúlyozni kell, hogy az életkör kizárólag az egyenlőtlen házak módszerével alkalmazható, mégpedig egyedül a Placidus féle házszámítás alapján, amelyet a közkézen forgó háztáblázatok is használnak.

Osszuk be az előkészített alapképletet az "életkör" szerint. Húzzunk még egy kört a belső fokbeosztásos körön belül, és osszuk be minden ház közeit 4-4 egyenlő részre, a beosztást, jelző vonalakat a horoszkópkörtől a belül rajzolt körig húzva. Egyenként kiszámíthatjuk a házak fokhosszát, az ASC.-tőt kiindulva.

Példaképletünkben (lásd a 29. oldalon) a 12 ház hossza (22 fok Rák - 21 fok 26 perc Oroszlán) 29 fok 26 perc, ezt 4-gyel osztva 7 fok 21 perc 5 másodpercet kapunk, azonban a másodperceket elhagyhatjuk, vagy kiegészíthetjük.

 

A 12 ház beosztása tehát a következő helyekre jut: 27 fok 21 perc Rák, 6 fok 42 perc Oroszlán, 14 fok 3 perc Oroszlán, a negyedik negyed határa természetesen az ASC. Húzzuk meg a határjelző vonalakat és írjuk mellé az évek és hónapok számát. Ha egy-egy ház 8 év és 4 hónap, akkor egy-egy házegyed 2 év és 1 hónapnak felel meg.

 

Az ASC., illetve az I. ház csúcsa mellé írjuk a születés alapdátumát, 1896. május - a napot nem kell, ez mindig a születésnap azután a negyedtől negyedig haladva adjunk a megelőző időhöz mindig két év és egy hónapot, 1898. június - 1900. július, 1902. augusztus - 1904. szeptember, - ez az utóbbi a 12. házcsúcsra jut. Következik a 11. ház, ennek hossza 35 fok, egy-egy negyedrész hossza tehát 8 fok 45 perc - számítsuk ki és jelöljük be a határokat, azután írjuk melléjük folytatólagosan az éveket két év és egy hónapok növelésével.

A X. házat is négy részre osztva, az alábbi időhatárokat jelölhetjük meg: 1915. február, 1917. március, 1919. április, 1921. május. Látjuk, hogy a képlet negyed végén, az MC.-a megint a születésnap következik.

 

Ugyanígy folytatva a beosztást, tetszés szerinti időre jelölhetjük a dátumokat.

Az apró fokbeosztás mellett természetesen nem lehet a perchosszakat pontosan jelezni a beosztásban, de elég, ha a fokköznek nagyjából megfelelő helyére rajzoljuk a vonást. Azt is tudhatjuk, hogy egy-egy negyedes beosztás fele egy évnek és fél hónapnak felelnek meg, ha nem rajzoltuk és írtuk is be ezeket a kisebb időhatárokat. Ha a házakat így beosztottuk és megjelöltük, készen áll előttünk az életkör. Feltéve, hogy a születés ideje pontos, az "életkör" időbeosztásnak megfelelő ekliptikai helyen megtaláljuk a fényszöget vagy ígérő pontot, amely arra az időre nézve kiemelkedően jellemző.

 

Tapasztalásunk több száz képlet kapcsán igazolta, hogy az "életkör" utalásai meglepően találók és talán minden más irányításnál biztosabban mutatnak rá az egymást követő periódusok általános jellegére. De vannak asztrológusok, akik az "életkör"-t haszontalannak tartják, holott - állításuk szerint kísérleteztek vele. Nem tudjuk, miért találták elvetendőnek, de az a benyomásunk, hogy néhány, talán kissé felületes kísérlet után abbahagyták az alkalmazását, és nem szereztek elegendő gyakorlatot benne.

Mert az életkör helyes értelmezésének is az a titka, hogy kellően lemérjük az ígérő pontok jelentését, hatékonyságuk súlyát, a jegyek és a házak utalásait, ahonnan a fényszög sugárzások jönnek, stb.

És az "életkör" a legnagyobb mértékben igazolja azt a tapasztalatunkat, hogy a felezőpontok rendkívül érzékenyek s a legtöbb esetben ilyen felezőpontok helyesen jelzik a legkiemelkedőbb hatásokat.

Mégpedig, mint már többször rámutattunk nemcsak planéta párok felezőpontjai, hanem a fényszögek felezőpontja is, sőt ezek még inkább, hiszen sűrűbben fordulnak elő. A fényszög pontoknak erre a jelentékeny szerepére tudtunkkal eddig még nem mutattak rá, maga Glahn sem látszik figyelembe venni ezt, pedig éppen a felezőpontok szolgáltatnak igen sok szembeszökő bizonyítékot módszerének használhatóságára. Egyébként az "életkör"t elvetők állásfoglalására nagyon jellemző a következő adat:

 

Egy igen kitűnő, nagy tudású asztrológus teljesen hasznavehetetlennek ítéli az "életkőr"-t viszont születési képletében életének egyes, előttem ismert eseményeire az "életkör" oly szembeszökően mutatott rá, mint egyetlen más módszer sem, amelyet ő maga ekkoriban alkalmazott. Minden okom megvan rá, hogy az "életkör" helytálló volta felől meg legyek győződve.

 

Magától értetődik, hogy az "életkör" utalásai csak akkor lehetnek pontosak, ha az ASC. tehát a születési idő, pontos. Néhány foknyi eltérés egy-két év különbséget eredményezhet az életkörön.

Viszont azt találtam, hogy ha egy nem egészen pontos képlet az utalás alapján helyesbítve lett, akkor később az életkör még mindig bevált. A helyesbítésről majd később lesz szó.

Jelölőnek itt az "életkör" előrehaladását vagy az egy ház = 100 hónap kulcs szerint továbbított ASC. irányítását tekintjük, a jelölő tehát mindig ugyanaz, és csak az ígérő pontokra kell figyelemmel lennünk. A beosztás megmutatja, hogy kb. mikor milyen ígérő hatása esedékes. Nagyjából minden számítás nélkül megállapíthatjuk az időpontot.

 

Az "életkör"-re nézve bajos volna átszámító táblázatot készíteni, hiszen az időbeosztás a házbeosztást követi, az egyenlőtlen házak hol rövidebbek, hol hosszabbak. Ezért, ha az ígérő pontok

Megjegyzés: Külön érdekességként kell megemlíteni éppen Budapest horoszkópjának példáján a Glahn-kör fontos tulajdonságát, A kör bezárul 100 év után, a ciklikus folya­mat újra indul. Ez személyes horoszkópban nehezen tetten érhető. Egy mundánképlet­ben azonban érdekes párhuzamokat találhatunk. 1896-óan, amikor Magyarország a millenniumi ünnepségeket rendezte, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felajánlotta Budapestnek az első újkori olimpia rendezését ebből az alkalomból. Akkor lemondtunk erről a tisztességről. Ma már tudhatjuk hogy ezzel milyen sokat veszítettünk, mekkora megbecsülést és reklámot jelentett volna ez akár évszázadokig is hazánknak. 1996-han világkiállítást rendezett volna Budapest. Az esemény megint csak óriási lehetőséget kínált a városnak és az országnak. Már tudjuk, csak nem beszélünk róla, hogy ez is milyen nagy veszteség. Száz év után tehát hasonló jellegű eseményeket mutat az életkör, csak észre kell venni a párhuzamokat. Dr. J. L.

Esedékességét közelebbről meg akarjuk állapítani, a következőképpen kell eljárnunk: Meghatározzuk a ház fokhosszát, amelyben az illető ígérő pont van, az után megállapítjuk, hogy az ígérő pont milyen távol van az illető ház végétől. Egy-egy ház az életkörben 100 hónapnak felel meg. Az esedékességet egyenlet és hármasszabály segítségével számíthatjuk ki. A ház hossza úgy aránylik a 100 hónaphoz, mint az ígérő távolsága a megelőző házcsúcstól aránylik a keresett időhöz.

 

PÉLDA: Mikor esedékes az Életkör szerint a Nap helyzetpontja?

A Nap a X. házban van, a X. ház hossza (10 fok Bika - 17 fok

Ikrek) 37°. A Nap a megelőző házcsúcstól 17° - 8° 27' = 8° 33' távolságra van.

Eszerint:

37° / 100 = 8° 33' / x

A számítás leegyszerűsítése végett a percek helyett fokok tizedes törtrészeit vesszük, a 2. számú táblázat szerint, két tizedesekre leegyszerűsítve: .

x = (8,55 x 100) / 37 = 23,10

 

Vagyis 23 hónap és kb. 3 nap. Azért 3 nap, mert 0,10 folt = 6 perc, egy fokban 60 perc van, egy hónapban átlag 30 nap, vagyis a 60fele: ha a percek számának felét vesszük, megkapjuk a napok számát.

23 hónap 3 nap = 1 év és 11 hónap 3 nap, ezt hozzáadjuk a megelőző házcsúcs dátumához, amely 1913. január 29.

 

1913. 1. 29.

+ 1. 11. 03.

=1915. 1. 02.

Az életkör a Nap pontjához 1913. január 2-án jutott el.

Ha az esedékességet így kiszámítjuk, nem is szükséges a házak közeit négy részre osztani, ha csak a szemléltetés és gyors áttekintés miatt nem.

 

MÁS PÉLDA: Mikor esedékes az Életkörön az 1. Szerencsekerék pontja?

Az 1. szerencsekerék 23 fok 27 perc Halakban és a 8. házban van. Megállapítjuk a 8. ház hosszát, ez 26 fok, az ígérő a megelőző házcsúcstól, vagyis a 9. ház csúcsától (7 fok Kos-tól) 13 fok 33 perc távolságra van. A formula szerint kiszámítva:

(13,55 x 100) / 26 = 52 hónap kb. 3 nap Vagyis

4 év 4 hó 3 nap

+ 1929 év 9 hó 29 nap (9. ház csúcsa)

=1934 év 2 hó 2nap

Az "életkör"-ben az 1. Szerencsekerék pontja 1934. február 2. táján válik esedékességgé.

A számításokat nem azért végeztük el, egy adott időszab tartalmára, mintha azt várnánk, hogy a jelzett hatások pontosan a kiszámított időpontban érvényesülnek, hanem azért, hogy a várható hatás megközelítő dátumát megállapítsuk, és ezt egyeztessük a tényleges mutatkozó eseménnyel vagy érvényesülő hatással és ennek alapján, esetleg helyesbítsük a születés idejét és azzal az egész képletet. Vagy ha a születési idő megbízható, főleg azért, hogy megállapíthassuk az egymást követő hatásperiódusok határait. Ezek nagyon jellemzőek az "életkörben."

Így pl. tanulmányi képletünkben kiszámítottuk a Nap pontjának esedékességét, az ezt időben közvetlenül megelőző ígérő pont a Hold ötöd fénye. Ha ennek esedékességét is kiszámítjuk, akkor közte és a Nap pontja között lévő különbséget elfelezzük, s így megkapjuk a két hatás határát. Ez annyit jelent, hogy a határig a Hold ötöd fényét jellemző hatás dominál, a határon túl azonban ezt a Nap jellegzetes hatása váltja fel. Az átmenet természetesen nem éles, de ha pontos képlettel dolgozunk, megfigyelhetjük, hogy az így jelzett hatások valóban a megállapított határ táján váltják fel egymást.

Ezt különösen akkor lehet jól megfigyelni, ha pl. határozottan előnytelen, diszharmonikus hatás után kifejezetten jó, harmonikus hatás következik, vagy megfordítva. Az időpontok maguk a jelzett határperiódus közepét mutatják, ebben az időben válhat a hatás a legerősebbé. De a határperiódusok megállapítása azért is hasznos, mert a jellemző események szinte kivétel nélkül azon belül következnek be, ha nem is mindig a periódus közepén, vagyis az ígérő pontján, mert a jelzett időszakon belül más irányítások is esedékessé válhatnak és kiváltják a domináló hatást. Megfigyelhetjük, hogy a más irányítások, jelezte hatások közül rendszerint azok lépnek fel erőteljesebben, amelyek jellege megfelel az "életkör"-ön éppen érvényesülő periódus jellegének. Az "életkör" segítségével mindig találó és egyenesen meglepő prognózisokat adhatunk, legalább nagy vonalakban, persze, ha a képlet pontos. Még némileg pontatlan képlet esetében is bekövetkeznek az életkör jelezte hatások, de ilyenkor ismételten bizonyos időbeli eltolódást észlelünk, amely szinte szabályosan mutatkozik. A kifejtésben azonban nagyon behatóan kell kiértékelnünk minden elemet, mert például hiába következnék az "életkör"-ön a Nap legelőnyösebb fényszöge, ha az alapképletben a Nap gyengén áll, akkor ettől az ígérő ponttól nem várhatunk különösen nagy és jelentékeny hatást. Az életkör sorra nagyon sok ígérő ponton végig halad, de természetesen nem válthat ki mást és többet, mint amennyi már az alapképletben benne rejlik. Ezt egyetlen prognózis-eljárásnál sem szabad elfelejteni! Glahn az "életkörben" az antisciákat is figyelembe veszi. Ezt mi is ajánljuk, mert nem egy esetben egyedül valamelyik planéta antisciája vagy antiscia - fényszög mutat fontos eseményre, amelynek a nyomát nem találjuk, ha csupán a planétákat és a fényszögeket vesszük figyelembe. Ha tehát egészen pontosan akarunk dolgozni, előkészített képletünkben tüntessük fel a planéták, stb. antisciumait és a külsőkörön ezek fényszög pontjait is. Nagyon érdekes megfigyelést tehetünk így, s ezek való ténye világítanak rá. Pl. azt látjuk, hogy kitűnő, előnyös hatású ígérő pontok szinte pontosan egybeesnek, előnytelen antiscia ígérő pontokkal vagy megfordítva. Ilyenkor a valóságban is különös párhuzamosság, vagy egyidejűség mutatkozik a hatások érvényesülésében, s az ígérők valóban jellemzik a sajátságosan keveredő hatásokat. Hiszen az életben gyakran úgy történik, hogy amíg egy bizonyos vonatkozásban a legelőnyösebb események követik egymást, addig valami más vonatkozásban visszásan alakulnak a dolgok, érhet minket egy időben nagy szerencse és súlyos csapás is.

Pl. valakinek kitűnően mennek az anyagi ügyei, vagy szerencsés kitűnő házasságot köt, és szinte egy időben betegség érheti, vagy elveszítheti egy kedves hozzátartozóját, stb. Az ilyen párhuzamokra az "életkör" sokszor ad jellemző utalásokat, csak minden elemet kellő mérlegeléssel kell értékelni.

Visszatérve példaképletünkre, arra következtethetünk, hogy 1915-16 év folyamán a képlet tulajdonosának életében kiemelkedő, előnyös hatások érvényesültek. Erre mutat az, hogy a jelzett időszakban az "életkör"-ön maga a Nap, aztán a Mars hatod fénye, majd a Jupiter hatod fénye következett. A hatásokat és eseményeket ezek a planéták, illetve fényszögeik jellemzik, nem feledve hogy a Mars jó sugárzása a 8. ház csúcsáról, a Kos -ból, a Jupiteré pedig az Oroszlán -ból és a 12. házból jött.

A ház, amelyben az "életkör" éppen halad, szintén nagyon jellemző arra az életszakaszra: a születéstől) kb. a nyolcadik évig a 12. ház dominál. A gyermekkor féltő elzártságával, amikor az emberről, mások határoznak és élete csupa függés. A 11. házban, vagyis a 8-17-ik életévben a fokozódó mozgékonyság, a barátságok, vágyak, tervek jutnak egyre nagyobb szerephez. Amint az életkör a 11. ház csúcsa felé közeledik, a X. házban, tehát kb. a 17-ik és pontosan a 25. életév között az életben elérni szándékozott célok, eredmények, a hivatás kérdései lépnek előtérbe. A fiatalember előtt felmerül a pályaválasztás kérdése, vizsgákat kell letennie vagy olyan tanintézetbe lép, amelyek közvetlenül összefüggnek a választott hivatással, amellett ebben az időben az öntudat is fokozatosan kibontakozik, esetleg komolyabb érzelmi kapcsolatok is kialakulnak. Az M. C. táján már mindez éles körvonalakat kap. Bizonyos kulmináció következik be az öntudatos törekvésekben, a 9. ház időszakában azután a szellemi-lelki élmények lépnek előtérbe, az élet mélyebb kérdéseivel, esetleg utazgatásokkal, távolabbi kapcsolatok kiépítésével, a 8. ház időszakában válságok merülnek fel, külső és belső összeütközésekkel, közelálló személyek halála is gyakran ideesik, stb. Házasságra legtöbb esetben a Nap vagy a Hold, esetleg a VII. ház uralkodója mutat, megfelelő fényszögekkel. Mindebben az asztrológiai értelmező alapvető szabályait kell szem előtt tartani, megfigyelni, hogyan helyezkednek el az elemek a képletben, milyen planéták vagy fényszögek jutnak az egyes házakba, főleg a házcsúcsok közelébe.

 

9. A "MUNDÁN ÉLETKÖR"

Glahn az antisciákon felül még az úgynevezett mundán planétákat és fényszögeiket is figyelembe veszi az "életkör"-ben. Mundán ("világi", helyesebben "földi" vonatkozású) planéta alatt a következőket kell érteni, a jegyek, és házak között belső szerves összefüggés van: mindegyik ház rokon a megfelelő jegy jelentés-tartamával. Ha tehát egy planéta, pl. a Bak - ban áll, akkor mundán, azaz földi vonatkozási területe a X. házban jelenik meg, ezzel áll belső kapcsolatban. A mundán planéta a megfelelő ház hosszúságát számítva, ugyanolyan messze áll a ház csúcsaitól, mint amilyen távol áll a jegyben annak 0 fokától. A házak egyenlőtlen hosszúságúak lévén, a mundán planéták helyzetét csak arányszámítással lehet megállapítani: távolsága a ház csúcsától úgy aránylik a ház hosszához, mint az eredeti planéta távolsága a jegy 0 fokától a jegy fok hosszáig. A kiszámítás hasonlóan történik, mint fentebb láttuk. Pl. a Hold a Bak -ban, vagyis a 10. jegyben áll, a mundán - vetülete szerint a X. házba kerülne. Hogy hová, azt a következő" képen számítjuk ki az említett egyenlet alapján:

A X. ház hossza 37°

x / 37° = 10° 28' / 30°

(x - a keresett távolság a X. ház csúcsától)

 

Az egyenlet kiszámítása tizedes tört pontosságig:

x = (10,47 x 37) / 30 = 12,91.

a tört részt ívpercekre átszámítva: 12° 54'

Ilyen távol lesz a mundán Hold a X. ház csúcsától, az utóbbi

10° Bika, ehhez hozzáadva a megtalált hosszakat:

10° Bika

+ 12° 54'

= 22° 54' Bika lesz a mundán Hold helyzet.

 

Így minden planétának megállapíthatjuk a munkán helyzetét, sőt z antiscium planétákét is, amelyek ebben a vonatkozásban mundán - antisciumoknak nevezzük. Az eljárás meglehetősen hosszadalmas különösen, ha még a mundán planéták és mundán antisciumok fényszögeit is fel akarjuk tüntetni. Ugyanis ezeket nem számíthatjuk a jegyek fokhossza szerint, hanem szintén a házak hosszához kell arányítani. Pl. a mundán Hold hatod fényei nem 22° 54' Rák -ban és Halak -ban lesznek, hanem aránylag ugyanakkora távolságban a 12. ház és a 8. ház csúcstól, mint amennyire maga a mundán Hold áll a X. ház csúcsától.

 

Röviden: a mundán fényszögeket nem a jegyekhez, hanem szintén a házakhoz viszonyítjuk.

Mivel a házak különböző hosszúságúak, a fényszög pontokat minden eltérő hosszúságú házra külön kell kiszámítani, a fenti egyenleten mindig az illető ház fokhosszát helyettesítve.

A mundán planéták és a mundán fényszögek, valamint a mundán antisciumok és fényszögeik szintén igen jellemzőek és adalékokat szolgáltatnak az "életkörben", ezért érdemes figyelni. De érdemes elvégezni az említett hosszadalmas és aprólékos átszámításokat!

Glahn részletesen és hosszasan magyarázza mindezt és könyvében táblázatokat is ad minden elképzelhető fokhosszúságú házra nézve, hogy a számítást leegyszerűsítse.

Azt ajánlja, hogy az antisciumokat és a mundán atisciumokat, fényszögeikkel együtt, külön körre vetítsük ki az alapképletben. Ilyenképpen az előkészített képletünkben még egy kört kellene rajzolnunk, s arra az említett elemeket sorra mind kivetíteni, így még egy olyan fényszög jelzésekkel teletűzött kört kapnánk, mint amilyent már egyszer elkészítettünk.

 

Mindez csak bonyolultabbá teszi a dolgot. Glahn nem látszik tudomást venni arról, hogy a mondán fényszög pontok időbeli esedékességét minden átszámítás és berajzolás nélkül egyszerűen az alap képletből kiszámíthatjuk. Lássuk, hogyan?

Ha a mundán pontok a házakban, ezek hosszához irányítva, ugyanúgy helyezkednek el, mint az eredeti planéták az anrisciák a jegyekben, az utóbbiak hosszához képest, akkor nem kell egyebet tennünk, mint az előkészített képletet, a kivetített látens fényszög pontokkal együtt, mundán képletnek tekinteni. Ilyenképpen, hogy az "életkör"-t nem az ASC. -től kiindulva számítjuk, hanem a Kos 0 fokától, hiszen a Kos -nak mint 1. jegynek mundán viszonylatban az 1. ház a Kos 0°-nak pedig az ASC felel meg.

Az "életkör"-t tehát a Kos 0 foktól számítjuk, szintén a jegyek sorrendjével ellentétes irányba. Az eljárás még könnyebbé válik ezzel, hiszen nem a különböző házhosszakkal, hanem mindig egyenlő fokhosszúságú jegyekkel számítjuk. Az egész csak annyit jelent, hogy ebben a mundán életkör számításban a jegyeket mundán házaknak tekintjük, mintha a Kos helyett az I. házzal, a Bika helyett a 2. házzal, stb. volna dolgunk. A 0 fok Kos megfelel az ASC. dátumának, vagyis a születési dátumnak, példánkban 1896. május 29. a 0 fok Halak a következő 8 év 4 hónapos szakasz határának.

1904, szeptember, a 0 fok Víz-öntő

1913. január, a Bak 0 fok

1921. május, stb.

A szakasz negyedek határai mindig 7 fok 30 percnyire vannak egymástól. Ezzel a módszerrel a jegyekben követhetjük a ,mundán élet-kör"-t és megtakaríthatjuk a bonyolult átszámítást.

A mundán esedékességeket egyszerűen úgy számítjuk ki, hogy a Kos 0 fokától visszafelé haladva egy-egy jegyet, vagyis mindig 30 fokot 100 hónappal egyenlőnek veszünk, s az eredeti planétahelyzeteket vagy fényszög pontokat ezúttal mundán pontoknak, az antiscíákat pedig mondán antisciáknak tekintjük.

 

PÉLDA: mikor esedékes a mondán Hold pont?

A Hold eredeti helye 10 fok 28 perc Bak, távolsága a Vízöntő 0 fokától, illetve a Balk 30 fokától:

30° - 10° 28' = 19° 32'

30° / 100 = 19° 32' / x

 

A perceket tizedes törtekké átalakítva:

x = (19,53 x 100) / 30 = 64 hónap 0,5 nap, azaz

5 év 5 hó 0,5 nap + 1913 év 1 hó 29 nap = 1918 év 6 hó 30 nap

A Holdat fentebb átszámítottuk a X. ház hosszára, s megkaptuk a mundán Hold helyzetét 22 fok 54 perc Bikában, ha ennek a pontnak az esedékességét az első életkör számítási eljárással a X. ház hosszának alapján állapítottuk meg, akkor látni fogjuk, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk, mint az imént, amikor a Hold eredeti pontjának esedékességét számítottuk ki a megfelelő jegyben.

Minthogy az ismertetett mundán esedékesség számításban a jegyek mindig egyelők, 30 fokosak, átszámító kulcsot is készíthetünk a mundán esedékesség megállapítására.

Ha 30 fok = 100 hónappal, akkor 3 fok = 10 hónappal, 1 fok, azaz 60 perc = 3 hónap 10 nappal, 3 perc = 5 nappal, 1 perc = 1 nap és 16 órával, stb. Kevés fáradsággal összeállíthatjuk az egész táblázatot 1° 30'-ig és 1 fok 60 percig, azután segítségével gyorsan és könnyen kiszámíthatjuk a mundán ígérő pontok és mundán antiscia ígérő pontok esedékességét.

A mundán ígérő pontok általában olyan hatásokra mutatnak, amelyek kívülről a világból érik az egyént, látszólag anélkül, hogy ő maga bármivel is hozzájárulna az események előkészítéséhez vagy kiváltásához.

Természetesen azért a karmikus kapcsolat megvan az ilyen hatások és az egyén sorsa között is. Az utóbbi évek nagy világhatásai, a háború, stb. előidézte körülmények, mint eseményeket vagy állapotokat kiváltó okok jellemzően fejeződhetnek ki a mundán ígérő pontokban. E tekintetben is abból okulhatunk, tapasztalhatunk legtöbbet, ha metagnózisban figyeljük, hogy egy-egy kiemelkedő mundán, hatás időszakában milyen természetű események mutatkoznak vagy megfordítva: egy-egy esemény vagy jelentősebb periódus idején milyen mundán hatások érvényesültek.

Az életkör és a "mundán életkör" alkalmazása és helyes értékelése gondos munkát, belemélyedést kíván, de aki már otthonosan érzi magát ebben az érdekes irányításban, az nagyon használható, mindig helytálló és jellemző utalásokat nyerhet.

 

     
Mi a feladat mára?
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
     
Pontos Idő
     
Magamról röviden
     
Milyen jegyben születtél
     
A Holdnaptár fontossága
     
Csillagászati holdnaptár
     
Vendégkönyv
     
Ezoterikus kövek és mandalák
     
Radiesztézia
     
Zodiákusok és a gyógyító kövek
     
Ezoterikus olvasmányok
     
ÜZENŐFAL
Az üzenet fontos, tarts mindenkit tiszteletben! Itt ne hírdess és ne politizálj!
     
Kínai állatjegyek
     
Asztrológiai PPS -ek
     
Letölthető asztro programok
     

Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME