CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
Itt regisztrálj
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Látogatóim
Indulás: 2008-10-18
     
Gportal, levelező regisztráció!
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
     
Sok feltöltött anyag!
     
Főoldal
     
Horoszkóp és biotérkép rendelés!
     
Fogamzási horoszkóp
     
Programok
     
Számítógépes oktatás
     
Asztrológiai olvasmányok
     
Öröknaptár
     
A világ más szemmel
     
Napi horoszkóp
     
Hirdess az oldalamon
     
Kristálygömb
     
Szótár
     
Baba horoszkóp
     
Szülő horoszkóp
     
Szerelmi horoszkóp
     
Jelenlegi bolygó állások
     
Éves előrejelzések
     
Időjárás
     
Fontos, rövid áttekintés a Naprendszerről

Fontos, rövid áttekintés a Naprendszerről

A Naprendszeren értjük a Napot a körülötte keringő kisebb-nagyobb testek összességével együtt . A Naprendszer alatt azt a tartományt is értjük, amelyben a Nap gravitációs tere dominál. Ez körülbelül 2 fényév sugarú gömb, amelynek határán a Nap vonzása már csak akkora nagyságrendű, mint a szomszédos csillagoké.

A Naprendszerbe a következő égitesteket soroljuk:

 • Nap ,
 • 9 nagybolygó ,
 • és azok eddig ismert 61 holdja ,
 • körülbelül 100000 kisbolygó ,
 • üstökösök és meteorok

 

A nagybolygók, kisbolygók, üstökösök és meteorok Kepler törvényeinek megfelelően közelítőleg körpályán keringenek a Nap körül. Mozgásuk annál lassúbb minél távolabb vannak a Naptól.

 

A Nap körül kilenc bolygó kering, s közülük hetet holdak kísérnek.

Kivétel a Merkúr és a Vénusz.

A bolygók naptávolságuk sorrendjében: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó.

 

 

Mivel a bolygók a csillagokhoz képest "közel" vannak, távcsőben a képük nem pontszerű, hanem a távolság függvényében kisebb vagy nagyobb korongnak látszanak . A legtávolabbi bolygó a Plútó 100-szor messzebb van a Naptól, mint a legközelebbi, a Merkúr.

A bolygókat a Nap tömegvonzása tartja ellipszispályájukon .

A Föld is pontosan ugyanakkora erővel vonzza. A bolygókat többféleképpen, sorolhatjuk osztályokba. Itt négyfélét nézünk meg.

 • Földhöz viszonyított helyzet szerint,
 • anyagi összetételük szerint,
 • méret szerint,
 • Naphoz viszonyított helyzet szerint

 

 • Földhöz viszonyított helyzet szerint:
  • belső bolygók: a Föld pályáján belül keringő két bolygó: Merkúr és a Vénusz.
   Mozgásuk gyorsabb a Földénél, így azt szabályos időközönként utolérik, áthaladnak a Föld és a Nap között. Ezt a helyzetet alsó együttállásnak nevezik. A Földről nézve ugyanolyan fázisváltozásokat mutatnak mint a Hold.
  • külső bolygók: a Föld pályáján kívül keringő hat bolygó: Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó.
   Mozgásuk lassabb a Földénél, így ezeket a Föld szabályos időközönként utoléri. Ilyenkor a Nap a Föld és a kérdéses külső bolygó egy vonalban van egymással, középen a Földdel. Ekkor mondjuk, hogy az égitest szembenállásban (oppozícióban) van. Ez a legjobb alkalom a bolygó megfigyelésére, mert ekkor van a legközelebb a Földhöz és egész éjszaka látható. Ezek a bolygók majdnem mindig egészükben látszanak.
  • Föld .
 • anyagi összetételük szerint:
  • Föld típusú vagy kőzetbolygók: A négy legbelső bolygó: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars.
   A Földdel közös sajátosságokat mutatnak. Mindegyikük kis méretű, de aránylag nagy sűrűségű, kőzetek és fémek alkotják, szilárd a felszínűk, lassú a forgásuk, kevés holdjuk van és nincsenek gyűrűik.
  • Jupiter típusú vagy gázbolygók: (Óriásbolygóknak is nevezik a következő négy bolygót) Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz.
   Több tekintetben a Jupiterhez hasonlítanak. A Föld típusú bolygókénál sokkal kisebb sűrűségűek, főként hidrogén és hélium alkotja őket. A forgásuk gyors, vastag atmoszférájuk van, gyűrűik, és nagyon sok holdjuk van.
  • Plútó .
 • méret szerint:
  • kisebb bolygók : Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Plútó.
   Átmérőjük 13000 kilométernél kisebb.
  • óriásbolygók : Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz.
   Átmérőjük 48000 kilométernél nagyobb.
 • Naphoz viszonyított helyzet szerint:
  • belső Naprendszer: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars
  • külső Naprendszer: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó

 

A belső és külső Naprendszer közötti határt a Mars és a Jupiter között elhelyezkedő kisbolygó övezet jelöli ki.

A Napot, mint a Nap a Földet. Az ugyanakkora erőnek a hatása a viszonylag kis tömegű Földre számottevő, míg az óriási tömegű Napra viszont elenyésző. Ezért kering a Föld a Nap körül és nem fordítva.

A Merkúr és a Vénusz kivételével valamennyi bolygó körül természetes kísérők vagy holdak keringenek. Ezek mérete igen változatos , a Merkúrral is összehasonlítható bolygó méretű testektől egészen a néhány kilométer átmérőjű, kisbolygónyi méretű szabálytalan, aprócska testekig terjed. A holdak közül legalaposabban a Föld körül keringő Holdat tárták fel.

Anyaguk különböző kőzet összetételű, de vannak jégből álló égitestek is. A holdak felszíne hasonlóképpen változatos: egyeseket kráterek borítanak, mások tükörsimák. A négy óriásbolygó átmérője fölött kis és közepes méretű részecskékből és anyagtörmelékekből álló gyűrűrendszerek keringenek. A Szaturnusz nagyszerű rendszere még földi távcsöveken keresztül is feltűnik. A Jupiter és Uránusz vékony és halvány gyűrűi már sokkal szerényebbek.

A holdak különféle kölcsönhatásokban állnak bolygóikkal, aminek következményei vannak, például az árapály keletkezése a Földön.

A bolygóra egy hold csak akkor képes érdemi hatást kifejteni, ha tömege a bolygóénak jelentős hányadát teszi ki. Bolygójuk tömegéhez képest a legnagyobb holdak a Hold (a Föld tömegének 1/81-ed része) és a Charon (tömege a Plútó tömegének 1/9-e). Ezzel ellentétben a Jupiter legnagyobb holdjának a tömege a bolygó tömegének 1/10000 része alatt marad.

A Föld típusú bolygók közül a Földnek nagy holdja van, a Marsnak, pedig két aprócska , amelyek közel kör alakú pályán keringenek a bolygó egyenlítője fölött. A Jupiter 16 holdja közül legnagyobb a Ganymede , átmérője a Jupiterének nagyjából 1/27-e. Nyolc legbelső holdja közel kör alakú pályán kering a bolygó egyenlítőjének síkjában, a következő négynek az egyenlítő síkjával kis szöget bezáró, elliptikus pályája van, a legkülső négy pedig retrográd pályán kering. A Szaturnusz 18 holdja közül a Titán óriáshold átmérője a Szaturnuszénak 1/23-a. A holdak többsége közel kör alakú pályán, a bolygó egyenlítőjének síkja közelében kering, de a Iapetus pályasíkja e síkkal szöget zár be, a Phoebéé pedig retrográd irányú. Az Uránusznak 15 holdja közül 10 kicsinyt 1986-ban fedezett fel a Voyager-2. Ezek a Miranda pályáján belül keringenek. Az Uránusz legnagyobb holdja a Titania , átmérője a bolygóénak 1/32 része. A Neptunusz 8 holdja közül legnagyobb a Triton, átmérője a Neptunuszénak 1/18-a. A hold retrográd pályán kering. A Nereida pályája feltűnően elnyúlt. További hat apró holdat a Voyager-2 1989-ben fedezett fel. A Plútó egyetlen holdja a Charon , amelynek átmérője kicsit több mint a Plútó átmérőjének a fele. Különlegességük a kötött keringés: mind a Plútó, mind a Charon tengelyforgási ideje megegyezik az egymás körüli keringési idejükkel.

A holdak közül négy ről sikerült kimutatni, hogy állandó légkörrel rendelkeznek . Ezek a következők: Titán, Europa , Triton, Io .

A nehézségi erőnek számos figyelemre méltó következménye is van. Mindaddig például, amíg a súrlódási erők nem jutnak szerephez a Világmindenség pontosan úgy "működne" előre, mint visszafelé az idők folyamán. Ha például egy olyan bolygón élnénk amely a Sirius csillag körül kering, és egyik űrhajósunk a Naprendszer mozgásáról készített filmmel jönne vissza hozzánk, nem tudnánk megmondani, hogy melyik e film vetítésének helyes iránya. Pusztán a bolygók mozgásának tanulmányozása révén nem tudnánk megkülönböztetni egymástól a múltat és a jövőt . A melegebb testek mindig arra törekszenek, hogy energiájuk egy részét kisugározzák a hidegebbek felé. A Hold gravitációs ereje naponta végigvonszolja a dagályokat a Föld körül. A tengervíz és a tengerfenék súrlódása, amely különösen a kontinensek körül húzódó sekély zónában érvényesül, lelassítja a Föld tengely körüli forgását, ugyanakkor azonban gyorsítja a Hold keringését, és ez által a Hold fokozatos eltávolodását is előidézi. A súrlódás hőfejlődéssel jár , amely kisugárzódik az űrbe. Így az után a hőtani megfigyelések alapján dönthetjük el, hogy melyek a múltbeli események, és melyik a jövő iránya.

A Naprendszer messze legnagyobb tagja egy gáznemű sugárzó gömb, a Nap.

 • átmérő: 1 ,390 ,000 km.
 • tömeg: 1 .989e30 kg
 • a mag hőmérséklete: 15 ,000 ,000 K.
 • felszíni hőmérséklet: 5800 K

 

A Nap csak egy csillag a sok közül, amely pusztán azért látszik olyan fényesnek, mert rendkívül közel van hozzánk. Ha ugyanolyan távol volna, mint a második legközelebbi csillag, az Alfa Centauri, semmivel sem volna különb, mint a többi fényes csillag. Eltekintve a bolygórendszerünkben elfoglalt középponti helyétől, nincs semmi olyan különös ismertetőjele, amely megkülönböztetné a Tejútrendszer sok milliárdnyi hasonló csillagától. A földlakók szempontjából természetesen rendkívül fontos szerepet játszik a Nap, mivel az élethez elengedhetetlenül fontos meleg és fény forrása. A Nap szerepe nélkülözhetetlen az emberiség életében, az emberiség léte viszont teljesen lényegtelen az egész Világegyetem szempontjából.

A Nap bolygói

Bolygó

Távolság (000 km)

Sugár (km)

Tömeg (kg)

Felfedező

Dátum

Merkúr

57 ,910

2439

3.30e23

 

 

Vénusz

108 ,200

6052

4.87e24

 

 

Föld

149,600

6378

5.98e24

 

 

Mars

227 ,940

3397

6.42e23

 

 

Jupiter

778 ,330

71492

1.90e27

 

 

Szaturnusz

1 ,426,940

60268

5.69e26

 

 

Uránusz

2 ,870,990

25559

8.69e25

Herschel

1781

Neptunusz

4 ,497,070

24764

1.02e26

Galle

1846

Plútó

5 ,913,520

1160

1.31e22

Tombaugh

1930

 

A Merkúr a Naphoz legközelebbi, méretét tekintve, pedig a nyolcadik legnagyobb bolygó.

 • Naptól mért közepes távolság: 57 ,910 ,000 km (0.38 CSE )
 • átmérő: 4 ,878 km
 • tömeg: 3 .30e23 kg

A Vénusz a Naptól a második, méretét tekintve pedig a hatodik legnagyobb bolygó.

 • Naptól mért közepes távolsága: 108 ,200 ,000 km (0.72 CSE )
 • átmérő: 12 ,103 .6 km
 • tömeg: 4 .869e24 kg

A Föld a Naptól a harmadik, méretét tekintve pedig az ötödik legnagyobb bolygó.

 • Naptól mért közepes távolsága: 149 ,600 ,000 km (1.00 CSE )
 • átmérő: 12 ,756 .3 km
 • tömeg: 5 .976e24 kg

A Hold Földünk egyetlen természetes kísérője .

 • Földtől mért közepes távolsága: 384 ,400 km
 • átmérő: 3476 km
 • tömeg: 7 .35e22 kg

Ha a Hold korongja nem teljes, nem mindenki tudja rögtön megállapítani, hogy fogyóban van-e a Hold vagy növekvőben? Az újhold vékony sarlója és a fogyó Holdé csak abban különbözik, hogy domborodásuk két ellenkező irányba mutat. Az északi féltekén az első negyed mindig jobbra mutat a domború oldalával, az utolsó negyed ellenben balra. Hogyan jegyezzük ezt meg, hogyan állapíthatjuk meg hiba nélkül, melyik Hold merre néz? Emlékezőtehetségünk segítségére több szellemes móka siet. A magyar nyelvben a holdsarlónak a D illetve a C betűhöz való hasonlóságát használhatjuk fel a Duzzad (Dagad) és Csökken szavakkal. A latinban ugyanezekkel a betűkkel éppen a fordított értelmű szavak kapcsolhatók össze: Crescit = növekszik, Decrescit = csökken. Ezért nevezték a rómaiak a Holdat hazugnak ( Luna mendax ). E szabályt azonban csak az északi féltekén alkalmazhatjuk. Ausztráliában például fordítva áll a dolog, sőt még az északi féltekén is alkalmatlan lehet a fenti szabály, nevezetesen az egyenlítőhöz közelebb eső szélességi körökön. Már a Krím-félszigeten és a Kaukázusban is azt veszik észre, hogy a sarló erősen oldalt dől. Még odébb a déli tájakon már majdhogynem le is fekszik. Egészen közel az egyenlítőhöz a láthatáron lebegő Hold már szinte csónaknak tűnik fel, amely a vízen himbálódzik; nemhiába mesélnek az arab mesék a Hold csónakjáról.

Ha nem akarunk tévedni a Hold fázisaiban, csillagászati jelenségektől kell tanácsot kérnünk. A növekvő Holdat este látjuk a nyugati égen, a fogyó Holdat reggel látjuk a keleti égen.

A Mars a Naptól a negyedik, méret szerint a hetedik legnagyobb bolygó.

 • •  Naptól mért közepes távolsága: 227 ,940 ,000 km (1.52 CSE )
 • •  átmérő: 6 ,794 km
 • •  tömeg: 6 .4219e23 kg

A Jupiter a Naptól az ötödik és messze a legnagyobb bolygó . Tömege kétszer akkora mint az összes többi bolygóé együttvéve.

 • Naptól mért közepes távolsága: 778 ,330 ,000 km (5.20 CSE )
 • egyenlítői átmérő: 142 ,984 km; sarki átmérő: 133,708 km
 • tömeg: 1 .900e27 kg

A Szaturnusz a Naptól a hatodik, méretét tekintve a második legnagyobb bolygó.

 • Naptól mért távolsága: 1 ,429 ,400,000 km (9.54 CSE )
 • egyenlítői átmérő: 120 ,536 km; sarki átmérő: 108,728 km
 • tömeg: 5 .688e26 kg

Az Uránusz a Naptól a hetedik, átmérője szerint pedig a harmadik legnagyobb bolygó.

 • Naptól mért közepes távolság: 2 ,870 ,990,000 km (19.218 CSE )
 • egyenlítői átmérő: 51 ,118 km; sarki átmérő: 49946 km
 • tömeg: 8 .686e25 kg

A Neptunusz a Naptól a nyolcadik, átmérője szerint pedig a negyedik legnagyobb bolygó.

 • Naptól mért közepes távolsága: 4 ,504 ,000,000 km (30.06 CSE )
 • egyenlítői átmérő: 49 ,528 km; sarki átmérő: 48600 km
 • tömeg: 1 .0247e26 kg

A Plútó a Naprendszer legkülső és messze a legkisebb bolygója .

 • Naptól mért átlagos távolsága: 5 ,913 ,520,000 km (39.5 CSE )
 • átmérő: 2320 km
 • tömeg: 1 .32e22 kg
     
Mi a feladat mára?
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
     
Pontos Idő
     
Magamról röviden
     
Milyen jegyben születtél
     
A Holdnaptár fontossága
     
Csillagászati holdnaptár
     
Vendégkönyv
     
Ezoterikus kövek és mandalák
     
Radiesztézia
     
Zodiákusok és a gyógyító kövek
     
Ezoterikus olvasmányok
     
ÜZENŐFAL
Az üzenet fontos, tarts mindenkit tiszteletben! Itt ne hírdess és ne politizálj!
     
Kínai állatjegyek
     
Asztrológiai PPS -ek
     
Letölthető asztro programok
     

Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME