CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
Itt regisztrálj
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Látogatóim
Indulás: 2008-10-18
     
Gportal, levelező regisztráció!
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
     
Sok feltöltött anyag!
     
Főoldal
     
Horoszkóp és biotérkép rendelés!
     
Fogamzási horoszkóp
     
Programok
     
Számítógépes oktatás
     
Asztrológiai olvasmányok
     
Öröknaptár
     
A világ más szemmel
     
Napi horoszkóp
     
Hirdess az oldalamon
     
Kristálygömb
     
Szótár
     
Baba horoszkóp
     
Szülő horoszkóp
     
Szerelmi horoszkóp
     
Jelenlegi bolygó állások
     
Éves előrejelzések
     
Időjárás
     
Az asztrológiai házak jelentése

A házak jelentéstartalma

Az I. ház.

Alapjelentése: Az Ego, a legtágabb értelemben, így a fizikai, szellemi és lelki adottságai, külső és belső alkata, vitalitása, alapkaraktere, tehát azok a vonások, amelyek karakterének minden megnyilatkozásában a leginkább felismerhetőek. A tehetség, az adottság, a fizikai, szellemi, lelki konstitúciója, az ezekkel kapcsolódó, realizáló erő, a kifejlődésüket segítő, kifejező, vagy gátló faktorok. A lelki, szellemi és fizikai erő, egészségadottság, temperamentum. A lelki, szellemi és fizikai erő, egészségadottság, temperamentum, betegséghajlam. Gyakori Az Asc. jegyének fizikumvonatkozása szerinti testrész gyengesége és még egészséges képlet mellett is, általában az öregedéssel együtt jelentkeznek. Morinus szerint az ösztönös, morális és intellektuális hajlamok, az életdiszpozíció, a lelkesedés és azok megtestesülése, mint az akarat, modor, fellépés, viselkedés és a minden értelemben vett tapasztalás. Az utóbbiakat Bailey (olv. Béli) sorolja ide. A kapu, amelyben az Ego kilép a külvilágba, az Ego reflexioi a külvilágra és az arra gyakorolt hatása. Gesztikuláció, a másokra gyakorolt első impresszió.

Összefüggően: Mint a kezdet jelölője, ilyen nincs.

Származhatóan: Mint a kezdet jelölője, ilyen nincs.

Fizikumvonatkozása: A fej, az arc, a testi gyengeség, sérülések, deformációk a testen, a születés körűli nehézségek.

Zodiákustartalma: A Kos.

 

A 2. ház.

Alapjelentése: A N. birtoklásvágya, -ösztöne, jellege, intenzitása, az "enyém" tudata és ezek révén pénzügyi anyagi, gazdálkodási kapcsolatai, adottságai, így maga a pénz, a nyereségek, a veszteségek, az ezektől való függés. A materiális tulajdonon túl itt kapunk választ a társadalmi pozícióban az anyagiak által betöltött szerepére, azoknak a alaki világra gyakorolt hatása. Az anyagi biztonság, a fellépésnek az anyagiak adta biztonsága, vagy az azok iránti közömbösség. Az anyagi gondok, az emiatt jelentkező lelki szomorúság. A szellemi tulajdon, mint felhasználható, ügyesen hasznosítható érték, valamint az anyagiakat gyarapító keresetforrás. A pénz, mint cél, vagy mint eszköz. A ház látens területén - nem a közepén, az inaqualis metódus szerint nem a csúcsán - helyezkedő bolygók gyakran a veszteségekre vagy nyereségekre célzó időket és körülményeket mutatják.

Összefüggően: A 2. ház a 8., a halál, a végleges elszakadás házának antipodálisa, így bizonyos démonias jellege is van, mert embereket, kapcsolatokat megmérgez, megköt, vagy gyűlöletessé tesz és így egyes drámai fordulatokra lehet következtetni a szunnyadó ösztönök miatt: a magamnakszerzés, a nagyot nyerni-veszteni tudás képessége és miután a 2. háznak a 8. ház a 7. háza, ezért társtalanító, önző hajlamokat árulhat el, ha a bolygóhatás erre utal. A halálesetekkel összefüggő anyagi szaporulatok és veszteségek.

Származtatóan: A házastárs halála - miután a VII. ház 8. háza és igen távolian a barátok szülei - tekintve, hogy a 2. ház a 11. háztól számítva a IV. ház - a testvéri körben fellépő zavarok - mert a 2. ház a 3. háznak a 12. háza, továbbá az "anyag" vonzása a szellemre, az erotikai utalások, miután analóg a Bika jegyével.

Fizikumvonatkozása: A nyak és a torok, továbbá - a Vénusz, mint a Mérleg diszpozitora miatt - a vese

Zodiákustartalma: A Bika.

 

A 3. ház.

Alapjelentése: A legközvetlenebb, a születéssel kapott környezet, az Ego elsődleges találkozása a külvilággal, mind szellemi, értelmi, mindpedig fizikai értelemben, így az öröklött mentális, szellemi és gondolkodási készség, az észjárás, továbbá a név, valamint a legközvetlenebb miliő, a család, de a szülők nélkül, egyéb vérrokonság, főleg a testvérek, a szomszédok. A kisebb utazások, azok eszközei, kocsi, vasút. A közvetlen szellemi környezet, így a levelezés, okmányok és ezek eszközei, az írás, posta, távirat, valamint az újságok, maguk az utak. A kapcsolattartás révén a beszéd, az örökölt hang, hanglejtés, mozdulatok gesztikuláció. A testvérek száma, neme, azokhoz fűződő kapcsolatok. Az öröklött gondolatvilág , kedély, maga az öröklött intellektuális képesség, az azokat gátló vagy támogató hatások.

Összefüggően: A gyakorlati gondolkodás jellegzetességei: lassúság, fürgeség, pillanat alatti átlátás, nehézfejűség, feledékenység, felületesség, mélyre látás stb. Az írás formailag, tartalmilag, a beszéd, a stílus, a könyvek, az azokhoz fűződő kapcsolatok. A magasabb ismeretanyaghoz jutás módja, mint a 9. ház szembenálló háza, amely magát a magasabb ismeretanyagot fejezi ki.

Származtatóan: A barátok gyermekei - mint a 11. ház 5. háza - a tudatalatti feloldása, az öröklöttek szétszórása, átadása másoknak, azoknak a megjelenési formái - mint a IV. ház 12. háza.

Fizikumvonatkozása: A váll, a tüdő, a karok és a kezek.

Zodiákustartalma: Ikrek

 

A IV. ház.

Alapjelentése: Az eredet, a múlt, az ősök, így elsődlegesen a szülők, a szülői ház, miután az eredet alapjában fizikumkapcsolatot fejez ki és annak a család a megtestesítője. Az élet igazi bázisa, erre épül az Ego élete, innen, az otthonból indul, itt szedi fel első és nagyon elhatároló tapasztalatait, a karakterformáló hatásokat, az itt lejátszódó események, a szülők egymásközti kapcsolata, a kor örömei, tragédiái alakítják testi-lelki habitusát. A múltba nyúló kapcsolatok, majd később a saját otthon. A biztos élet-, létalap, az öröklött vagyon, ház, gazdagság, a megpróbáltatások, az elhagyottság, a magány. Mint öröklött, szélesebb fogalmú otthon: a haza. Visszatérés az örökhöz, az Ego múlttáalakulása, ezért az élet utolsó szakasza és annak milyensége. A társadalmi pozíciót fenyegető, vagy támogató körülmények.

Összefüggően: A IV. ház az életbázis, mert az otthon az, ahová mindennap megtérünk, megpihenünk, erőtgyüjtünk a következő nap küzdelmeihez, ide gyűjtünk be mindent, ez a jövő ígérete, biztosítása, a gyarapítás helye és a létbázis. A család közepe, indítója, feje, az apa, ő a kezdeményezője, az eredet megindítója, de a lelke az anya, aki az egészet összefogja. A szülők és azoknak a családhoz, az utódokhoz fűződő kapcsolata. Általában a X. házban kereshetjük az anyát, a IV-ben az apára utaló jelzéseket, de csak az előbbiek értelmében és ha közvetlenebb, egyéb utalások - pozitív jegyek, bolygók, a Nap, Szaturnusz a ház uralkodója, azaz azon bolygó, amelyben a IV. ház zodiákusjegyének a diszpozitora stb. - az apára vonatkoztathatóak. A Hold erősebb IV. ház kapcsolata esetén az anya a dominánsabb. Miután a IV. ház a X. ház opponáló háza, ezért a hírnévvel, a család becsületével, dicsőségével, vagy meghurcolásával kapcsolódó körülményekre itt kaphatunk választ. Válások, elszakadások a családban, a családtól.

Származtatóan: A testvérek anyagi helyzete - mint a 3. ház 2. háza - és a házastárs szociális, társadalmi helyzete - mint a VII. ház X. háza.

Zodiákustartalma: Rák.

 

Az 5. ház.

Alapjelentése: Az Én tudatos, akaratlagos, és az ösztönvilág által motivált behatolása a külvilágba: az Ego kezdeményezései, aktivizálódásai, vágyai, tehetségének kiélése. Az életerő fizikai megnyilvánítása, felhalmozása, a lét spontán élvezete az öröklött embermivolt síkjában: így a gyönyör, sexualitás, vágyakozás, a szerelmi élet, ennek megnyilvánulása, a gyerek, a szórakozás, játék, spekuláció. A szenvedélyek, bátor tettek, harcos küzdelmek, életkísérletezések. Tettek, amelyeket az egyén autoritásában és autoritásáért hajt végre. Maga a fiatalság, az Ego kapcsolata a fiatalsághoz. A tanulás, a tanítás, pedagógia. Itt találkozik a művészet és a kezdeményező bátorság, amely az Ego művészi, vagy társadalmi függetlenségét biztosítja. Azok, akik erősen állnak az 5. ház hatása alatt, igen széles sorsskálát mutatnak: művészek, játékosok, spekulánsok, csalók, szélhámosok, kalandorok, kitűnő pedagógusok, kiváló, esetleg valóban tehetséges tanulók: szerelmi örömök és bánatok áldozatai: mindezek mellett határozott függetlenségszeretők, vezérkolomposok. Ugyanitt találunk utalásokat a fogamzásra, az azzal kapcsolatos organikus adottságokra, esetleg erőszakos beavatkozásra, genitáliákat érintő műtétekre. A kaland, érzelmi behatolás a Másik életébe, az ösztönök ébresztése. Az alkotó erő - szomatikus értelemben a potenciális képesség - az önkifejezés, önkiteljesítés - lelki és szellemi értelemben a művész, a művészeti úton megnyilatkozó önkifejezés, színben, hangban, szóban, anyagban, az ami a művészből kikívánkozik, függetlenül az elért erkölcsi, vagy anyagi sikertől. Az alkotásvágy, annak öröme, a produktív ember, mindaz, ami testi, szellemi, lelki vonalon vonzza az Egot és annak módja.

Összefüggően: A társaságkedvelés, szórakozás, mulatás, mely barátokkal kapcsolódik, a mulatóhelyek, színházak, hangversenytermek, de a gyerekek tehetsége, azok neme, száma, egészsége, valamint a szellemi "gyerekek": a művészeti alkotások.

Származtatóan: A szülői vagyon, - mint a IV. ház 2. háza - az anyahalála- mint a X. ház 8. háza, a szerelem és a halál kapcsolata, amely céloz az apa és a gyermeke viszonyára is, miután az 5. ház IV. háza a 8. ház.

Fizikumvonatkozása: A szív, a gerinc, a hát.

Zodiákustartalma: Oroszlán

 

A 6. ház.

Alapjelentése: Az Ego a jövőjét, az élethivatását szolgálattal teljesítheti, tudomásul kell vennie, hogy az ember nem cselekedhetik szabadossággal, ezért meghatározott körülmények, rajta kívülálló adottságokhoz kell alkalmazkodnia jövője - életbenmaradása - kiteljesítéséhez és miután valamiből meg kell élni, ezért ide utal a hétköznapi, kenyérkereső munka, mely nem feltétlenül azonos a hivatással. Nem csak meg kell élni valamiből, hanem egyáltalán: élni kell, így maga a test, amely mint a célt szolgáló, kivitelező szolga, az Ego legközvetlenebb "alkalmazottja, beosztottja". Ezen a duktuson kapcsolódik ide a test funkcionálása, annak zavarai, mint a testi fogyatékosság, betegség, de a tényleges beosztottak, alkalmazottak, szolgálók, az alacsonyabb állású munkatársak, egyáltalán, maga a "beosztottság" mint fogalom, az Ego viszonya ahhoz. A fizikum szolgálata a táplálkozás, a testápolás. Itt kapunk utalást a munkakifejtés és a tudatalatti kapcsolatára, miként befolyásolja a tevékenység az organizmust és az mennyire hat vissza a mentális síkra. A megélhetési munka kapcsolata a hivatáshoz, annak jellege, szellemi, fizikai művészi, mérnöki, szerelői, és még rengeteg, egyéb szakmai adottság. A munkastílus, önfegyelem a munkában, mértékletesség a testápolásban, érkezésben. A test szolgálja-e az Egot, avagy az Ego a testét?...

Összefüggően : Az alárendeltség, az örökös, kínos, kis bajok; túlzott munkarabság. Gátló Mars és Szaturnusz esetében örökös laborálás testi betegségekkel. Hízás, soványság.

Származtatóan: A szülők testvérei, a nagybácsik, nagynénik - mint a IV. ház 3. háza - és a barátok halála - mint a 11. ház 8. háza.

Fizikumvonatkozása: A belek, az emésztés.

Zodiákustartalma: Szűz

 

A VII. ház.

Alapjelentése: A Nemén, a Más, a Te, a Külvilág, a Társ, a Másik. A legközvetlenebb kapcsolat a külvilággal, a Neménnel, a nyilvánossággal. Minden ami kapcsolat, így elsősorban az annak legpregnánsabb és legtartósabb, legteljesebb - testi, lelki, szellemi tartalmú - megjelenési formája: a házasság. A jogilag, társadalmilag elismert házasságkapcsolat, mert a csak biológiailag kiegészítő, a sexuális tartalmú - meg a hosszabb - kapcsolatot, mégha az tartós is, inkább az 5. találjuk. a "kapcsolat" fogalom társasviszony tartalmú jelentése ebben a házban fejeződik ki, itt találunk választ annak minden formájára, mint üzlettárs, szerződéses társasviszony, egyáltalán a társaságok és az ahhoz fűződő kapcsolata az Egonak. Miután az I. háznak az antipodálisa, így nemcsak kiegészítője - merthát mit is ér az ember egyedül a földön?... - hanem nyílt ellenlábasa is, esetleg nyílt ellenfele az Egonak, ezért találhatóak itt a kisebb összetűzések ellenségeskedések, jogi perek, amelyek valamely társasviszonyból kapják tárgyukat. A társaságok közül azok, amelyek nyíltak és az Ego kapcsolata is nyílt ahhoz; az Ego szerepe a társaságban, az Ego ráhatása a külvilágra, az Ego szereplése a nyilvánosság előtt.

Összefüggően: Az Ént kiegészítő Te, amely a természet alapigénye, és nem testi vonatkozásban a lélektestvérek is.

Származtatóan: A nagyszülők - mint a IV. ház IV. háza - a testvérek gyermekei - miután a 3. ház 5. háza - az apa társadalmi pozíciója - tekintve, hogy a X. ház X. háza.

Fizikumvonatkozása: A vesék, a csípő.

Zodiákustartalma: a Mérleg.

 

A 8. ház.

Alapjelentése: Ahhoz, hogy az Ego teljes valóságban felismerhesse a külvilágot, amely a legvégsőbb és teljesebb értelemben nem más mint maga a Mindenség, hogy azt szellemi birtokába vehesse- mindent-látó, mindent-tudó állapotba kerülhessen - ahhoz az kell, hogy az Ego abszorbeállódjék, azonosuljon azzal, amit csak a fizikumadta bilincseiből kilépve érhet el. Átvitt értelemben ez az Ego elszemélytelenedése, fizikailag pedig a halála, ami végsőbben az új utak megismerése, kapunyitás a Mindenségbe, a mindenséges Nemén és az Én eggyéolvadásának a kezdete. Az Énbilincs levetése, a megnyugvó áthaladás a tudatfelettibe, ezért a 8. ház okkult ház. Itt találhatóak az okkult utalások, érdeklődés az iránt, képesség annak felismerésére. A szó materiális értelmében vett halál, annak formája, neme, az azzal kapcsolatos dolgok, viszonyok, mint örökség, temetés, hagyaték. Általánosságban az életben az egyszer volt kapcsolatok, azok megszakadása, örökre lezárult viszonyok, események, az ezekhez fűződő cselekedetek, nyereségek és veszteségek. Az erős 8. ház esetében az illető személy életében az "áldozat" fogalma gyakran válik érezhetővé. Azok a - gyakran öröklött - ösztönök, hajlamok, szenvedélyek melyeknek legyőzése miatt életgondokkal kell küzdeni.

Összefüggően: A külvilág ráterpeszkedése az Egóra, az anyagvilág - és az "anyagiak" világának - kényszere az Egon, a nagy kérdés: ki gyűr le kit, az Ént, vagy az Ego tud függetlenülni attól, az önző, társtalanító pénzszerzés - mert a 2. ház az antipodálisa egyben a VII. ház 2. háza!

Származtatóan: A társ, a partner, a házastárs anyagi helyzete - VII. ház 2. háza - a testvérek közvetlenebb körülményei - mint a 3. ház 6. háza.

Zodiákustartalma: Skorpió

 

A 9. ház.

Alapjelentése: Az Én tudatos, saját autoritású találkozása a külvilággal, a szellemi belesimulása, belenövése a Jövőbe. A .legmagasabb szellemi határ, amelyhez az Ego saját erejéből eljut, miután a 8. ház tartalmát átértően, átérzően képessé vált a fizikai, az anyagi világ mögé látni. Itt található az elvont gondolkodás, ismeretanyag, filozófia, vallás, világnézet, morál, etika, intellektuális önuralom, az ösztönvilágot zabolázó adottságok, az ezeket támogató, gátló, formáló hatások, ezek alapján kialakult tartalma és formája a magasabbrendűségnek. Itt kapunk választ a racionális síkot meghaladó víziók, meglátások, sugallatok, rátalálások körülményeire, arra, hogy az N. lelki, szellemi, képessége ezekhez hogyan viszonyul. A test tapasztalata helyett a szellem tapasztalata, a szellem nagy "utazásai", amelyek a valóságban is megtett, nagy, külföldi utazások miatt nemcsak egyszerű, üres útélmények, hanem a szellemet gazdagító és mások világát megismerő élményei miatt mélységében is tágítják a szellem határait. Itt kapható válasz: mennyire képes az Ego kiemelkedni a szűk anyagvilágból, milyenek a mindenkiben élően ható jó-rossz közötti disztinkciós adottságai. Az érzékelhetetlen valóság, mely megköt: a jog, miután minden cselekedetünk, magatartásunk, permanensen valamilyen jogviszonyban fejezhető ki, mindenhová jogviszony (lakás, munka, vásárlás stb) kisér bennünket. A nagy perek is itt találhatóak. Egyes mesterek szerint a második házasságra innen vehető utalás. Az inspirációk, az intellektuális viszonyulás az okkultizmushoz.

Összefüggően: A legmagasabb intellektus, annak gyakorlatiassága, a szellemi termékek nyilvánosságrahozatala, a szellemi, de a földrajzi távolságok áthidalása is. Szónoklás, könyvkiadás, nagy utazások, a magunkkal hozott szellemi habitus továbbfejlesztési lehetősége, mint a 3. ház antipodálisa. Perek a rokonságban.

Származtatóan: A házastárs testvérei, a testvérek házastársai, a sógorság - mint a VII. ház 3. háza és a 3. ház VII. háza - az unokák - mint az 5. ház 5. háza - az ökonómia, a pénzrabság halála - a szellem szabadulási képessége ezektől - mert a 2. ház 8. háza.

Fizikumváltozása: A felső lábszár, az ülep.

Zodiákustartalma: Nyilas

 

A X. ház.

Alapjelentése: Legáltalánosabban az Ego jövője, szűkebb értelemben a cél, amelynek megvalósítására az Én tudatosan és ösztönösen is törekszik: a hívatás! Lényeges különbség mutatkozik a hivatás és a foglalkozás között, továbbá egy adott személy, vagy a korok, változó idők alkalmi avagy "örök" hivatásai között. Gondoljunk itt például az orvosi "hivatásra", amelyben a gyógyító, a betegséget és fogyatékosságokat legyőző akaró harc, a más szenvedésével szembeni érzékenység az "örök" cselekvésindító, és nem pedig az a körülmény, hogy ugyanez egyidejűleg megélhetési forrás is. De hasonló a helyzet más hivatások esetében is, mint a mérnök, pedagógus, a családanya, de a művészet esetében is... Ezek csak a X. ház tartalmának a külső formái, mert a teljesebb értelmébe beletartozik a pozíció, a társadalmi felemelkedés, a méltóság, a hírnév, az életpályán önerőből elért siker, tekintély, öntekintély, megbecsültség. A mai társadalomban a szerteágazó, magasrendű foglalkozás is hivatássá lett, ezeknek se szeri, se száma, de a tényleges "hivatás" sokkalta kevesebb, ami már az általánosabb emberi tartalma miatt is érthető. Itt találunk választ az Ego morális felelősségére, amely az anyagiakra is kivetítődik, továbbá a Jövőjét támogató, vagy gátló körülményekre, a nyílt elismerésre és a nyílt bukásra.

Összefüggően: A család eredete, méltósága, miliője, és idekapcsolódóan az arra hatást gyakorló apa.

Származtatóan: Az anya, mint a IV. ház VII. háza, a testvérek halála, - mert a 3. ház 8. háza - az após, anyós - mint a VII. ház IV. háza, a barátságok felszámolása, amelyben a hivatásküzdelem az ok - tekintve, hogy a 11. ház 12. háza.

Fizuikumvonatkozása: A térd.

Zodiákustartalma: Bak

 

A XI. ház.

Alapjelentése: A külvilág behatolása az Én világába, a jövőjét alakító értelemben, ezért itt kapunk utalásokat azokra a kapcsolatokra, adottságokra, amelyek az életben az Ego cselekvősége nélkül is, maguktól adódnak, az Én ezekért nem küzd. A vágyak beteljesülése, a kedvtelések, a szerencse, a szabadon választott és alakult barátságok, társulások, egyáltalában a szimpátia körülményei. A gondatlanság, a baráti kör, az abban betöltött szerep. A X. ház tartalma szerint következtethetünk pozitív értelemben segítő, potenciális adottságok alapján támogató, megbízható barátokra, illetve csalfa tanácsadókra, de ha a ház inkább passzív jellegű, akkor az Egonál magasabban álló személyeknek az Ego a tanácsadója, a barátja, sőt, egyéb utalások mellett a kegyencség, kényeztetett kedveltség is megállapítható. A nyilvánosság szerepe az Én életében, a nyilvánosság előtti éles, a nagy társasági élet, anyagias tartalmú elismertség a nagynyilvánosság előtt, emiatt esetleg túlzott magabiztosság, szabadosság, követelődzés. Erős és jól álló 11. ház a sokak által áhított, viszonylag gondtalan és szerencsés életalakulások jelölője.

Összefüggően: A vágyak, a remények, a várakozások, örömek, élvezetek, kinyilvánított és nem mérsékelt ösztönök, melyek úgy egyéni intenzitásúak, hogy zabola nélkül sem hoznak zavarokat, hiszen az 5. ház antipodálisa és ezért alapjában mindig elárulnak valamilyen karmikus színezetet.

Származtatóan: A szülői - anyai - vagyon, mint a X. ház 2. háza, az apa halála - mert a IV. ház 8. háza - de ugyanemiatt a különcködés, a múlttól való elszakadás, a tradícióktól-szabadulás vágya, amit a szerencsésen alakult életsor sarkall, továbbá a testvérek törvényessége, mert a 3. ház 9. háza. Az indiaiak "learatott földnek" nevezik, valóban reálisan, mert a vágyak beteljesedése az illúziók vesztését, csömört hoz, reményvesztettséget vált ki.

Fizikumvonatkozása: Az alsó lábszár

Zodiákustartalma: Vízöntő

 

A XII. ház.

Alapjelentése: A Jövő múlttá lett cselekedet-tapasztalatai után jut el az Ego oda, hogy meglássa az Ego "igen"-jével szemben a külvilág "nem"-ét. Az élet megpróbáltatásai, nehézségei az embermivoltunk fizikumvonatkozásaiból erednek, ezért találhatóak ebben a házban a fizikai értelemben vett akadályok: fogság, kórház, börtön, krónikus betegség, száműzetés, tartós, nehéz időszakok és a bolygóhatások alapján az Ego felelőssége mindezekért, vagy esetleg áldozati tartalma, mennyire vagyunk saját magunk okai ezeknek, cselekedeteink, vagy lelki habitusunk miatt. Lelki vonalon: az elárultatás, elfordulás a világtól, a kolostorcella, lemondás a tündöklésről, a földi hívságokról. Maga a mély lelki élet, a szellemi tevékenység, az önmagunkratalálás, a visszavonultságban végzett munka, a saját szoba csendje, és minden olyan tevékenység, amely nem a külső elismertség mércéjével fejezi ki saját értékét. Az okkultizmus, hajlam a medialitásra, a transcendentális megtalálása. Az illúziók mögött meghúzódó valóság felismerése, azok átélésének képessége, a látszat mögé látás. Ha a X. házzal kapcsolódik, akkor kórházi tevékenység. Az illúziótlanság miatt a titkos ellenségek, a gondok, az elidegenedés, rejtettség, titkos társaságok, kémkedés, rejtett kapcsolatok. Mint a látszat és a valóság találkozása: a színház, mint egy zárt világ!

Összefüggően: A betegségek, krónikus egészségi bajok, gyógyintézetek, kórházak, őrültekháza, irodák, laboratóriumok, zárdák, fegyházak, remeteség, nyirkos, ódon épületek, kutatói tevékenység. Okkultisták.

Származtatóan: A gyerekek halála - mint az 5. ház 8. háza - a szerelem halála, a megcsalatás, a szerelem végessége, átalakuláskényszere, a testvérek társadalmi felemelkedése, sikerek, hivatása - miután a 3. ház X- háza - a házastárs betegsége - a VII. ház 6. háza.

Fizikumvonatkozása: Lábak

Zodiákustartalma: Halak.

     
Mi a feladat mára?
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
     
Pontos Idő
     
Magamról röviden
     
Milyen jegyben születtél
     
A Holdnaptár fontossága
     
Csillagászati holdnaptár
     
Vendégkönyv
     
Ezoterikus kövek és mandalák
     
Radiesztézia
     
Zodiákusok és a gyógyító kövek
     
Ezoterikus olvasmányok
     
ÜZENŐFAL
Az üzenet fontos, tarts mindenkit tiszteletben! Itt ne hírdess és ne politizálj!
     
Kínai állatjegyek
     
Asztrológiai PPS -ek
     
Letölthető asztro programok
     

Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME