CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
Itt regisztrálj
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Látogatóim
Indulás: 2008-10-18
     
Gportal, levelező regisztráció!
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
     
Sok feltöltött anyag!
     
Főoldal
     
Horoszkóp és biotérkép rendelés!
     
Fogamzási horoszkóp
     
Programok
     
Számítógépes oktatás
     
Asztrológiai olvasmányok
     
Öröknaptár
     
A világ más szemmel
     
Napi horoszkóp
     
Hirdess az oldalamon
     
Kristálygömb
     
Szótár
     
Baba horoszkóp
     
Szülő horoszkóp
     
Szerelmi horoszkóp
     
Jelenlegi bolygó állások
     
Éves előrejelzések
     
Időjárás
     
Fényszögek

Fényszögek

Oppozíciók (180 fok): lelki feszültségek, problémák, vívódások, harcok - hiányuk: a feszültségek, és problémák hiányát jelzi. Az a probléma hiányzik az életből, ahol meglenne a "tükör", azaz a kiegyenlítésre való törekvés, azaz a feszültség = megmérettetés a világ és köztem, kontroll nélküliség.


Trigonok (120 fok): harmonikus életsors, minden önmagától adódik, ha túl sok van: lapos és érdektelen az egyén - hiánya: kiegyenlítődés, harmónia és nyugalom hiánya az életben.


Quadrátok (90 fok): gátlások, csapások, életvizsgákat kiváltó, igen nehezen viselhető sugárzásfajta - hiánya: az ellenállóerő és energia tartalékolás hiánya.


Konjunkció (0 fok): Minél több bolygó áll minél szorosabb együttállásban áll, annál bonyolultabb, nehezebben elemezhető lelki struktúrát jelent, amit aligha lehet bolygóként szétválasztani. Az ilyen szoros csoportosulások ( epysnagogiák ) azonnal feltűnő ősúlypontot mutatnak a képletben. A jellemtulajdonságok ez által később fejlődnek ki az érintett bolygók területén, az illet ő csak lassan, és későn tud önmagán belül kibontakozni.


Félkvadrát (45 fok): A problémák visszatartásának eszköze. Apró kis mulasztásokat jelez, amikor az ember azt mondja majd, majd. Ezek a halogatások összegyűlnek és a repedést hirtelen szétesés követi. Ezért ez a "pofon fényszöge", ami váratlanul éri az embert - holott a problémára készülhetett volna.


Másfél kvadrát (135 fok): ua. Ugyanúgy a "repedés, szétválás, a pofon, a borsószemen alvó hercegnő " fényszöge.


Félszextil (30 fok): Gyengébb és erősebb egyben, mint a szextil . Kisebb a fesztáv, a kitöltendő feszültség, de kevesebb az esély a harmonikus megoldásra.


Kvinkunx (150 fok): Jelentésében benne van, hogy öntudatunk szerint szabadságunkban áll dönteni azokról a dolgokról, amelyeket a planéták jeleznek és kvinkunxban egybekötnek. Cselekedhetünk is, de el is mulaszthatjuk a cselekvést, de aki nem cselekszik, az visszafejlődik, és csak sóvároghat az elmulasztott lehetőség után.


Kvintil (72 fok): A "tapétaajtó". Nem mindig venni észre, bár kinyitva új lehetőségek tárháza tárul ki előttünk.

Jelölések: h = harmonikus, dh = diszharmonikus, e = együttállás

 


NAP

Nap-Hold (akarat-vágy, érzelem)

H: akarat és érzelem összhangja, vezető szerep, apa-anya jó kapcsolat.

Dh : akarat és vágy konfliktusa, a külvilággal való ütközések, szülői diszharmónia, bizonytalan alapú párkapcsolatok.

E: akarat és tett egy, erős szubjektivitás, önbizalma külső hatásokból ered.


Nap-Merkúr (ítélő erő -spontán meggyőződés)

H: világosan, könnyedén fejezi ki önmagát, az értelem vezérli életét.
E: nézeteiben nagyon szubjektív, meggyőzőereje nagy, mások véleményét nehezebben fogadja el.


Nap-Vénusz (kezdeményező erő, kapcsolódó készség)

H: lágy, diplomatikus, tetszetősen fejezi ki vágyait, harmonikus kapcsolatok.

Dh : ingadozások, félreértések az érzelmi életében.

E: melegszívű, szeretetreméltó, szépérzékkel megáldott jellem, kellemes társalgó, nagy a kontaktusigénye, dh : öntetszelgés, vagy túlzott kompromisszum készség.


Nap-Mars (akarat-ösztön)

H: lendületes kivitelezése a terveknek, fiatalos hozzáállás, csapatmunka, élvezettel végzett munka, a kihívás, a verseny élvezete.

Dh : elvárásai nagyok, hajlamos a hirtelen cselekvésre, hosszú távú céljai ütközhetnek a pillanatnyi tennivalókkal, erős férfiasság (nőknél is!), sokszor csak magára figyel.

E: dinamikus, aktív személyiség, nem állítják meg a kudarcok, néha túl gyorsan, túl erőszakosan akar valamit végrehajtani, nem bírja a kritikát, túl nagy energia, túl nagy iram.


Nap-Jupiter (képesség-kibontakozás)

H: szerencse minden mennyiségben, amit akar, azt meg is tudja valósítani, lehet életművész de nagy tettek végrehajtója is, önálló életvitel, szabadság, függetlenség igénye, egészsége jó, szervezete erős, hírnevet, elismertséget szerezhet, alkotó-teremtőerő, humanitás.

Dh : a beállítottság, kockázatvállalás, rajongás, lelkesedés = aránytévesztés, tékozló, túlzó életvitel, hajlik a szélsőségekre, általában rosszul ítéli meg a realitás kereteit.

E: optimizmusa, lelkesültsége határtalan, nagylelkű, sikeres, nagyszerűségre törekvés, kreatív képességek kiélése, maga és mások túlbecsülése, szerencsefaktor.


Nap-Szaturnusz (szabadság-kényszer)

H: komoly, megfontolt, hűvös, hideg természet, felelősségtudat, nagy önfegyelem, kitartó, -élete 1 szakasza: kötelességek, elöljárók iránti engedelmesség, 2. szakasza: a maga ura lesz. Saját életfilozófia, tekintély kivívása, másokat oltalmazni tud, önmaga független és önálló.

Dh : önbizalom problémák, lappangó életszorongás (ok: mostoha anyagi körülmények, szigorú szülői ház), apa-problémák, bűntudat rossz lelkiismeret, belső bizonytalanság, kemény önmagához.
E: állandó, nem azonosítható visszatartó erő, erős az igény az önmegvalósításra, korán érő típus, nincs gondtalan gyermekkora, erős önfegyelem, egyedüllét, magányosság érzete, dogmatizmus, tehertételek, nehézségek.


Nap-Uránusz (önérvényesítő akarat-eredetiség, excentritás )

H: találékony, eredeti életvitel, nyitott az újdonságokra, a mában él, nyitottság, változások , a korszellem iránti fogékonyság, nagy vonzerő,

Dh : kiszámíthatatlanság, semmit nem visz végig, csak az újdonságok, a szenzációs dolgok érdeklik, uralkodási vágy mások fölött, a konkurenciát, a veszélyhelyzetet rosszul tűri, elítélő kritikák, szélsőségek, követelőző.
E: eredeti, önfejű, sok összeütközés a szüleivel, környezetével, a társadalommal stb., intuitív erő és újító képesség, erős önállóság és függetlenségi vágy.


Nap-Neptunusz (életlendület-egyetemesség)

H: erős fogékonyság az érzékfölötti, a nem materiális dolgok iránt, művészi, zenei lehetőség, vágy, hogy rendkívüli dolgokat valósítson meg, jól átérzi mások gondjait, vágy és fantázia sodrása.

Dh : alaptalan önbizalomhiány, ami a cselekvésekben gátolja, a döntések, cselekvések elől sokszor álomvilágba menekül, a reális élet tehertétel számára, élethazugságok, önmagáról narcisztikus képet rajzol, önámító viselkedés ezért is könnyen becsapható.
E: fokozott érzékenység, művészetek, zene iránti vonzódás, szagok, illatok, narkotikumok iránti fogékonyság erős belső álomvilág, ami nehezen egyeztethető a valósággal, fél a nem látható, de őt körülvevő erőktől, nem bírja a rutinmunkát, együtt érző, művészeti, okkultista, szociális munka a neki való.


Nap-Plútó (- mélység, változtatási készség, belső transzformáció, újjászületés)

H: erős akaratú, bátor ember, aki nagy hatást gyakorol környezetére, az emberiséget jobbítani akarja, tud rombolni és építeni is.

Dh : összeütközés a tekintéllyel, problémája az akarat érvényesülése, félelemből távol tartja magától az embereket, uralkodni akar rajtuk, hatalmi vágy, küzdőszellem.
E: extrém egyéniség, a saját önérvényesítésére, a saját akaratára koncentrál, erőszakkal alakít át dolgokat, a többi embert félretolja, a szerelemben is uralkodni akar.

HOLD

 

Hold-Merkúr (érzelem-megfigyelés)

H: egészséges gondolkodásmód, jó emlékezőtehetség, a tudattalan észlelések és a tudatos gondolkodás jól kapcsolódik magához, érzelmeit jól kifejezi, nincs titkolt belső élete, hétköznapi megfigyeléseit kreatívan tudja felhasználni, szoros kapcsolatban van a mindennapokkal, nem válik elvonttá, könnyen tanul, írói hajlam, gondolatainak mindig jó közönséget talál, szavak játéka, lelki közelség.

Dh : lelki labilitás, ész vagy érzelem? Vagy logikus, de színtelen világ, vagy érzelmek uralma, szubjektivitás, kommunikációs nehézségek, felületesség, hazudozás.
E: összefolyik az érzelem és racionalitás, jól viseli a pillanatnyi változásokat, gyors helyzetfelismerés, jó humorérzék, sokféleség elfogadása, utazás, nagy társaságok kedvelése, előnye a közvetlenség, sokoldalúság, hátránya hogy az érzelmi konfliktusokat csak észérvekkel próbál megoldani, magas intelligencia, rendkívüli érzékenység, lenyűgöző elbeszélő.


Hold-Vénusz (kedély, hangulat-érzéki inger)

Nők: nőiesség; férfiak: a nőkről alkotott képe és vágyai

H: kötődni, szeretni tudó alkat, kellemes, kedves, harmonikus, diplomatikus, alkalmazkodó, a konfliktusokat kerüli, közvetlen modorú, nyílt, választékos, igényes szerető, barátságos, küzdelem helyett hízeleg, kedveskedik, művészi érzék, vonzza az embereket, főleg nőket és gyerekeket.

Dh : erős szeretetigény, hódítási vágy, csodálatra való igény, de nem igazán viszonozza, sokszor csak külsőségekben, kedvesség, szépség, elkülönül a lelki és az érzéki vonzódás. (férfinál: anyakép-szeretőkép; nőknél: életélvezés-családi élet).
E: kedves, megértő, empatikus, harmóniában érzi jól magát, az odaadás a lételeme, a szenvedést nem akarja meglátni, és az agresszív, erőszakos fellépéssel sem tud mit kezdeni, túl gyorsan teremt új kapcsolatot, mert érezni és vágyni számára egyet jelent, szintén művészi hajlam.Hold-Mars (szenvedély-bátorság)

H: érzelmeivel összhangban cselekszik, tevékeny, impulzív az érzelmei diktálnak, környezetére nyitott, élénken, gyorsan reagál, megérzi az emberek hangulatát ezért lelkesíteni tudja őket, vállalkozó kedvű, könnyen improvizál, spontaneitás, igényli a cselekvési szabadságot, gyorsan képes ítéletet alkotni, állást foglalni, előmenetele könnyű, gyerekekkel jó a kapcsolata.

Dh : kiszámíthatatlanság, hol kezdeményező, hol passzív, apró problémák is nagy bosszúságokat okozhatnak, belső nyugtalanság, nem tud uralkodni magán = összetűzések, önbüntetés, depresszió, elfojtás, türelmetlenség, túlfűtöttség.
Impulzív egyén, gyors, heves reakciók, sokszor túllő a célon, gyakran improvizál, igen harcias, akit szeret, azért kiáll,


Hold - Jupiter, (tudattalan hajlamok, növekedés) "nyitott érzelmek"

H: nyílt természet, nyitottság optimizmussal és pozitív gondolkodással párosítva, elismeréstől övezve, törekszik a felemelkedésre, meggazdagodásra, sikert érhet el a közjót szolgáló értékek terjesztésében, gyerekkorában jó hatások érik. Ezért kiegyensúlyozott és optimista, de hajlamos a jövőre várni, esetleg túl könnyen kap meg mindent.

Dh : szintén lelkesedés, optimizmus, expanziós törekvés, nyitottság, de a tetszés érdekében kompromisszumokat köt, ez kiszolgáltatottá teszi, túlkapások: anyagiakban és táplálkozásban, hosszú távú céljai és a pillanatnyi vágyai ellentmondásba kerülhetnek.
E: ráérez arra a pillanatra, amikor egy dolog beérik, magasztos célokat tud megvalósítani a mindennapi életben, nagylelkű, segítőkész, nyitott, utazások, külföldi kapcsolatok lehetősége, a megfelelő helyen a megfelelő időben megfelelően tud viselkedni.


Hold- Szaturnusz: (vágyak-tények)

H: érzelmei alkalmazkodnak a realitáshoz, stabilitás jellemzi, lassú de biztos fejlődés, visszafogott érzelmek. Kissé bizalmatlan, hűvösség, kimértség, nincs spontán érzelemnyilvánítás, hatékonyság az elsődleges érték számára, komoly és tárgyilagos, nem tud igazán gyerek lenni, első számára a kötelesség és a felelősség, szeret meghúzódni, kerüli a feltűnést magányos, mert fél a visszautasítástól, kapcsolataiban megbízható és hűséges, kevéssé befolyásolható, kevés de megbízható barátja van.

Dh : sok feszültség, kevés önbizalom, egyedül és kisebbrendűnek érzi magát, érzelmeivel nehezen bánik, fél érzelmei kinyilvánításától, mert védtelennek és nevetségesnek érzi magát, kárpótlásként a konkrét, megfogható dolgokhoz ragaszkodik (szegényes gyerekkor vagy szigorú nevelés), visszatartott, elnyomott érzelmek, depresszió.
E: nehézség a szülőkkel, behatárolt, korlátozott gyerekkor, féltékenység, félelem, aggódás, kishitűség, a kötelesség elsődleges, nehéz kapcsolódnia másokhoz, depresszió, a hatékonyságra, eredményességre helyezi a hangsúlyt és a szellemi értékekre.


Hold-Uránusz: (benyomás /lélek - intuíció/szellem)

H: nyugtalan alkat sajátságos szemlélettel, gyors, határozott ösztönítéleteket hoz, érzelmileg nagy a szabadságigénye, az eredeti, szokatlan emberek vonzzák, megértő, toleráns, ha nem akarnak uralkodni felette. Az individuális szabadság és személyes fejlődés fontos számára, az újdonságok felismerésében élen jár, viszont nemigen tudja megvalósítani őket, nem elég türelmes céljai eléréséhez, kreativitását, élményvilágát mindenképpen ki kell élnie.

Dh : hangulata ugrásszerűen követi sugallatait, érzelmi ingadozások, menekül az elkötelezettségtől (nem anyai anya), hirtelen váltások az életben (Damaszkusz-élmény), vonzódik a különc emberekhez, kapcsolatában fél a másikért való felelősségtől. Nem ura a reakcióinak.
E: szokatlan, rendhagyó lelki alkat, a saját útját akarja járni, hiányérzet, nyugtalanság, elképzelésihez való makacs ragaszkodás, kapcsolataiban öntörvényű embereket választ, akikkel később hirtelen szakít.


Hold- Neptunusz (köznapi-csoda)

H: észlelések, ráérzések, érzelmek, álom és valóság keveredik, fogékony a szépségre, a kellemesre, nem tud védekezni a külvilág erőszakos megnyilvánulásai ellen, üzleti érzéke jó lehet ha másokhoz kapcsolódik, gazdag lelki világ, szavak nélküli kommunikáció, vágyait sokszor kivetíti a világra.

Dh : vágy és áloméletével helyettesíti a valóságot, ezért könnyen becsapható, környezete elől elrejti igazi vágyait, szeret illúziókban élni, naivitás, excentrikus emberekhez való vonzódás, alkohol, narkotikum.
E: erős szenzibilitás, sok álmodozás, kevés praktikum, csalódik a világban, roppant segítőkész, művészi érzék, pszichológiai érzék.


Hold-Plútó (kedélyvilág gyökeres változásai)

H: mély és intenzív érzések, mások fölött uralkodni szeret, a kapcsolatban ő az erősebb fél, pszichológia, filozófia, ezotéria ajánlható neki, belelát mások lelkébe.

Dh : túl nagy érzelmek, ettől a kifejezésük leblokkol, női családtag erős uralma, szorongás a büntetéstől, fogékony az okkult irányzatokra.
E: tudatalatti archetípusok, a jó és rossz kettőssége, erős regenerálódó képesség.


MERKÚR

 

Merkúr-Vénusz (intelligencia – egyensúly, harmónia).

H: intelligenciáját kifejezésre akarja juttatni (beszélgetések, eszmecserék), jó diplomáciai érzék, tapintatos, kedveli a kellemes környezetet, a szépet és hasznosat próbálja összekötni, hajlamos kényelemszeretetből elkerülni a nehézségeket.

Dh : ingerültség, konfliktusokba, disszonáns helyzetekbe keveredik, ragaszkodik saját igazához, végletekbe eshet: saját kinézete a kelleténél többet foglalkoztatja, de ne biztos ítéletében, környezete hiúnak tarthatja, életcélja lehet luxusvágyainak kielégítése.
E: szerencsésen tudja összekötni a szépet a hasznossal, nem szereti a viszálykodást, inkább kompromisszumot keres, az elmélet helyett a realitást részesíti előnyben, érdeklődés: öltözködés, lakberendezés, művészet, diplomácia.


Merkúr-Mars (tudatos gondolkodás, ítélő erő, aktivitás, fizikai energia).

H: erős alkat, gyors, határozott döntésekkel. Nyílt, öntudatos vélemények, vitára mindig készen, gondolkodása és cselekvései harmóniában állnak egymással, jól felismeri a helyzeteket, igényeit, vágyait spontánul juttatja kifejezésre, mások gondját hamar felfogja és magáévá teszi, a közvetlen gyorsan elérhető célok érdeklik, jó gyakorlati érzékű, írói véna, üzlet, számok világa.

Dh : nyugtalan, izgulékony, lobbanékony jellem, heves véleménynyilvánítás, mindenáron bizonyítani akar, türelmetlen, gyorsan akar célba érni, ettől idegeskedik, kötekedő, nem logikus, öncélúan kritizáló.
E: nagy mentális energia, fennáll a túlhajszolás veszélye, csak a saját álláspontját fogadja el, de érdekes, izgalmas és meggyőző vitapartner, idegességének ellenszere a kibeszélés, improvizációk, túlkapások.


Merkúr- Jupiter

H: megbízhatóság, ítélő erő, belátás, elvhűség, magas fokú intelligencia, optimizmus, egészséges gondolkodásmód, össze tudja kötni a hosszú távú célokat a rövid távú feladatokkal, viselkedésében, ítéleteiben lojális, megértő, természetes, értelmét szereti csiszolni, és emberekkel kapcsolatba kerülni, bőbeszédűség, gondolatainak azonnali, nyílt kifejezése.

Dh : idegesség, őszintétlenség, ingerültség, téves ítéletek, elbizakodottság, indiszkréció, pletyka, döntéseit elkapkodja, hiszékeny, becsapható. Könnyen ígér, de nehezen tartja meg őket.

E: magas fokú intelligencia szokatlan területen, inkább visszavonult, gondolkodása szintetikus, rendszerező, néha túl nagy célokat tűz ki maga elé vagy elképzelései lógnak a levegőben, nézeteit átütő erővel tudja képviselni, kedvenc témái: pszichológia, vallás, filozófia, pályája: reklám, újságírás, pedagógia, nyilvános szereplés.


Merkúr-Szaturnusz (értelem-tárgyilagos fegyelmezettség).

H: erős, határozott értelmi fejlődés, analízis/szintézis, fegyelmezett gondolkodás. Logikus érvelés, ragaszkodik a realitásokhoz, munkamódszere alapos, szisztematikus, tudományos, memóriája jó, számokkal, mértékegységekkel jól bánik, az előírásokat, szabályokat és az egyedi eseteket, tapasztalatokat egyaránt figyelembe veszi, a kézzelfogható, konkrét dolgokat értékeli, munkája iránt felelősséggel van, megbízható, szélsőségesen: hiányzik a spontenaitás , mániákus pedantéria jelentkezhet.

Dh : mindenáron érvényesülni szeretne, ám kommunikációs nehézségei miatt védekező lesz, gondolkodásában erősen sematikus, konzervatív, merev, tanulási nehézségek, beszédhiba, érzelmi zárkózottság, makacsság, kicsinyesség, kritikusság, zárkózottság-bizalmatlanság.
E: nagyon komoly természet, lassú, alapos, felnőttesen áll a dolgokhoz, nem közlékeny, irtózik a felszínességtől, hűvös, puritán viselkedésű, gondolkodásában nyakas, makacs lehet.


Merkúr-Uránusz (intellektus-szokatlan, gyors, új).


H: gondolkodása eredeti, gyors, rugalmas, a jövőbeni fejlődés érdekli, gyorsan vált, könnyen beilleszkedik, jó az absztraháló és intuitív képessége, érdeklődés: matematika, fizika, elektronika, gazdaságszervezés, pszichológia, okkultizmus.

Dh : feltűnő tehetség, feltűnő sikertelenséggel. Vonzza az újdonság, a különös, a rendkívüli a feltűnő. Extrém, türelmetlen, nyers, túl nyílt, nem tapintatos, nem népszerű, ingadozik, kapkod, nem visz végig semmit.

E: Gondolkodása eredeti, rugalmas, gyors és precíz, függetlenségre vágyó, a jövő érdekli , túl gyors a következtetések levonásában, ezért következtetései megcsalhatják, állandó szellemi nyugtalanság, a szokványos oktatás unalmas neki, nem bírja a rutinfeladatokat, az ismétlések untatják, mindig új egyedi megoldásokat keres, eredeti vitapartner, váratlan ötletek, sokoldalúság, foglalkozás: matematika, technika, elektronika.


Merkúr-Neptunusz (racionális gondolkodás- inspiráció)

H: erős a képalkotó fantáziája, egyszerűen ráérez bizonyos dolgokra, mondanivalóját mindig a megfelelő gesztusokkal adja elő, nyitott mások igényeire, néha a sajátját háttérbe helyezi, idegrendszere, ízlésvilága kifinomult, a durvaságot nem viseli el, kellem és esztétikum a fő számára, foglalkozása: politikus, színész, előadók.

Dh : feszültség a logikus gondolkodás és a vágyak, eszmék realizálhatósága közt, mániákus hazugságüldöző, beteges képzelgés, önbecsapás.

E: vagy nagyon finom, túlérzékeny jellem vagy szélsőséges idealista, gazdag fantázia, sok megérzés, megsejtés, okkult érdeklődés.


Merkúr-Plútó (intellektus-koncentráció, mélység)

H: intenzív, szelektív, gondolkodásmód, amelyben a titkok feltárása alapvető igény, igyekszik feltárni mások tetteinek titkos rugóit, izgatja a hatalom (amit szóval elérhet), nagy meggyőző erő, gondolatainak mágikus erőt tud adni, foglalkozása pszichológia, kriminalisztika, medicina, tudományos kutatás, jog.

Dh : maga akarja környezete tudását, ismereteit felügyelni, gyermekeit manipulálni igyekszik, másokat a saját gondolkodására kényszerít, fekete-fehér sarkított gondolkodásmód, szubjektív és pillanatonként változó vélemények, gyanúsítgatás, kényszer, foglalkozása: igazságszolgáltatás, kriminalisztika okkultizmus.
E: szavakkal szívesen manipulál másokat, választott hivatásában állhatatos, a problémákat lelkiismeretesen kezeli, nem tűri a félmegoldásokat, de csak a saját véleményét fogadja el jónak.

VÉNUSZ

 


Vénusz - Mars (szeretet/vonzódás –dinamika = erotika)

H: melegszívű, szeretetreméltó ember, harmónia-igény, mindig kifejezi vágyait, de ezt finoman teszi, párkapcsolat, szex fontos, családban jól boldogul, kész a csoportos tevékenységre, együttműködő, spontaneitás, esztétikai érzék, jó a kapcsolata a másik nemmel.

Dh : magnetikus erotikus kisugárzás, de feszültségekkel: nyugtalanság, türelmetlenség, izgágaság, kötődési vágy, kapcsolatban hatalmi konfliktus, esetleg alkalmi kapcsolatok, azonos neműek konkurenciát jelentenek neki, kapcsolatai kiegyensúlyozatlanok, hol közömbös, hol teljesen odaadó.

E: erotikusan vonzó, magnetikusan érzéki, ösztönös kisugárzású, nyitott, élvezi a felé áradó érdeklődést, szereti az aktív, intenzív embereket, néha nem hagyja partnerét érvényesülni, tipikus a szeretlek-gyűlöllek kapcsolat nála (ellenkező nemű szülővel, majd partnerrel), munkában az emberekkel való kapcsolat érdekli, művészet ajánlható.


Vénusz - Jupiter (szeretet nyílt, nagylelkű kifejezése)

H: legnagyobb boldogságfaktor, szimpatikus, barátságos, emberszerető jellem. Pozitív kisugárzás, a jót szívesen megosztja másokkal, ragaszkodik a kényelemhez, a kellemes dolgokhoz, harc helyett a megegyezést választja, a fárasztó, kényelmetlen dolgokat kerüli, etikai érzéke fejlett, vonzódik a tradíciókhoz, fontosnak tartja az etikettet, a társadalmi érintkezést, partnerkapcsolatában házasságra törekszik, érdeklődés: zene, színház, tánc, emberek ápolása, gondozása.

Dh : báj, kellem, vonzás, de hiúság, hamis barátság, tetszeni akarás is, bizonytalan önértékelés, mindent megtesz, hogy másoknak tetsszen, az igazság dolgában "nagyvonalú", a problémákat a sármjával véli megoldani, a jog, a törvényesség ellentétbe kerülhet a szerelemmel, esetleg nőkkel lehetnek problémái.

E: kedves, kellemes, nagylelkű ember. Elvárja, hogy érzelmeit viszonozzák, általában elismertségre, luxusra, jólétre törekszik. Törekvő önbizalommal teli emberek vonzzák, vágyai magasan szárnyalnak, de realitásukat nem helyesen ítéli meg, ezért csalódik. Vágyait, ideáljait gyakran vetíti partnerére, művészet neki való.


Vénusz - Szaturnusz (érzelem-biztonság)

H: az érzelmek tartást kapnak, kapcsolatait komolyan veszi, vágyait megzabolázza, partnerével szemben óvatos, stabil érzelmek, nem kalandozás, partnerválasztásában szerepet játszik a társadalmi rang és az anyagi helyzet, kapcsolatában visszafogott, túl komoly, rideg, tökéletesnek akar látszani, művészetszemlélete tradicionális, esztétikailag az értékállóságot preferálja, foglalkozása: építészet, lakberendezés, ingatlanügyek, bankszakma, biztosítás.

Dh : lehetséges, hogy becsvágyból, vagy elhivatottságból lemond az érzelmi életről, háttérbe szorítja, féltékenység, túlzott becsvágy, haszonlesés, kötözködés, mániákus precizitás,, zsarnokoskodás, szélsőséges erotika, túl magas mércét állít, nem ismer kompromisszumot, kisebbrendűségi érzés, csalódásra való hajlam.
E: kapcsolatteremtési problémák: védekező, óvatos, biztonságra törekvő, gyanakvó, foglalkozása: művészet, dekoráció, divat, szépségápolás, kozmetika.


Vénusz - Uránusz (kötődés-szabadságigény)

H: individualizáció, önmegvalósítást a kapcsolataiban viszi végbe, nehezen létesít tartós kapcsolatot, állhatatlan, nyughatatlan, vagy máshol éli ki különös iránti vágyát, kreativitás, nyitottság, foglalkozása: építészet, divat, reklám, grafika nem hagyományos megvalósítási formában.

Dh : szabadságféltése erős, kapcsolat szorongást vált ki, az egyedüllét meg pánikot, szexuális téren szélsőséges, saját fejlődési igényét vagy kapcsolataiban vagy egyéb tevékenységében (kreatív önkifejeződés, korszellem) fejezi ki, esetleg olyan anyát feltételez, aki elszakadt gyerekétől ill. nincs érzéke a gyerekneveléshez.

E: szeszélyesség, önfejűség, szexuális szélsőségesség. Vadság, keménység, hevesség jellemzi életvitelét. Eredetiség, sajátos törekvések, kapcsolatot gyorsan létesít és gyorsan is szakít meg. Nem tűri a rutint, az egyformaságot, az új meg új feladat, folytonos erőpróba a lételeme.


Vénusz - Neptunusz (érzelem, megérzés, fantázia, művészet, szimbólumok)

H: szerelem, erotika, szexualitás az alapvető élménye, nagyon ki tud nyílni a másik felé, fontos, hogy kapcsolata szép és tiszta legyen, szerelmi alapélménye a mámor (idealista rajongás-mély érzékiség), másik alapélménye a művészet, erős szellemi átélő erő, életproblémák elől álmodozásba vagy kéjbe menekülhet, másokat a saját hullámhosszára tud hangolni.

Dh : művészet iránti erős fogékonyság és erősebb realizálási készség, partnerét idealizálja, ha csalódik alkoholhoz, kábítószerekhez nyúl.

E: rendkívül érzékeny alkat, finomság, báj, érzelmi csalódások, mély humanizmus, emberideál, együttérzés, zsenialitás lehetősége.


Vénusz- Plútó (mélység, alaposság, következetesség érzelemben, erotikában , szerelemben, művészetekben )

H: barátságban, szerelemben a mélység alapvető igénye, igényei határozottak, konkrétak, tudja, ki kell neki, mások lelki problémáiba belelát és megoldásban is segíteni tud, igazságosság, jogérzék, igényesség és komolyság.

Dh : mély, intenzív érzések, erős vonzerő, magnetizmus , ám, néha másfajta partnert választ tudatosan (vállalható, nyílt érzelmek) és mást tudattalanul (erotikus vágyak), extrém uralkodási vágy = a másiktól feltétlen engedelmességet vár, érzelmi konfliktusok, szerelem kierőszakolása.

E: erős "vagy-vagy" szemlélet az emberekkel kapcsolatban, olyan erős a vonzereje, hogy sokan félnek a hatása alá kerülni, kizárólagosságra törekvés, mindenáron együtt élni vágyás, feltétlen biztonságérzetet akar elérni, másik nemű szülőhöz erősen ragaszkodott, és ez a kapcsolat hirtelen megszakadt.

MARS


Mars-Jupiter (bőséges energia, teljesítmény)

H: harci kedv, energia, siker, szabadság öröme, képes a megfelelő pillanatban a megfelelő módon cselekedni, amit akar azt el is éri, határozott a kezdeményezésben és a végrehajtásban is, a felhasznált energiát jól kiaknázza és az eredményt élvezni is tudja, öröm és lelkesedés jellemzi, a lehetőségeket ki kell használnia!

 

H: harci kedv, energia, siker, szabadság öröme, képes a megfelelő pillanatban a megfelelő módon cselekedni, amit akar azt el is éri, határozott a kezdeményezésben és a végrehajtásban is, a felhasznált energiát jól kiaknázza és az eredményt élvezni is tudja, öröm és lelkesedés jellemzi, a lehetőségeket ki kell használnia!

Dh : mértéktelenség, túlkapások, tomboló energiák, szélsőséges, extrém viselkedés, a határok túllépése (pl. vonzódás a fantasztikum felé), túlzott, néha alaptalan optimizmus, a versenyhelyzet állandó hajszolása, elöljárói gyakran provokációnak érzik viselkedését, mások rovására való terjeszkedési igény, tékozlás, a táplálkozás mértéktelensége (epe-májpanaszok), energiái szétforgácsolódnak, másokat hibáztat saját eredménytelenségéért.

E: hatalmas átütő őserő, hite szenvedélyével azonosul, céltudatossága jólétet, gazdaságot eredményezhet, viszont önösség, egoizmus, elszánt lelkesedés, energiaáradat.


Mars - Szaturnusz (energikus lendület-gátló ellenállás)

H: lendülete és tempója így is az átlag alatt marad, viszont megbízhatóan cselekszik. Vállalja a nehéz feladatokat és félreteszi a kényelmet és a biztonságot, foglalkozás: amihez bátorság, keménység kell, és nem lehet kímélnie magát, elsősorban hosszú távú feladatok valók neki, munkamódszere a rutin, megbízható munkaerő, mert van elegendő energiája a részfeladatok szívós, következetes, türelmes kidolgozásához, inkább a biztos, jól bevált úton halad, minthogy kockázatot vállaljon, tökéletes feladat-végrehajtó, szolid visszafogottság.

Dh : marsi lendület nekirohan a szaturnuszi akadálynak és vagy porrá töri, vagy az energia visszafordul, szétforgácsolódik, lehetséges az egyirányú kemény magatartás, nehéz fizikai körülmények, megerőltető munka, mostoha viszonyok, szenvedések jutnak neki, keménység, ridegség, foglalkozása: sport, hadsereg, tudományos kutatás,

1. Úgy érzi a sorsszerűen elétornyosuló akadályokat csak kemény alapozás után győzheti le,
2. Ösztönei és lelkiismerete közt gyakran támad feszültség, amelyből bűn és bűntudat fakadhat, ill. önkéntes félreállás, lemondás,
3. Ha egyéb diszharmóniákkal társulva veleszületett v, öröklött testi fogyatékosságot eredményezhet, ami a teljes értékűvé válás szívós törekvését szorgalmazza.
Ezek a feszültségek erős kisebbrendűségi érzés okozói lesznek, ami kemény harcra sarkalnak az önérvényesítés érdekében. Végül ez a létharc kizárólagossá válik, s már önmagáért lesz érdekes (túlkompenzálás) nem azokért az értékekért, amelyeket eredetileg pótolni akart. Így a döntés mindig tehertétel, depressziós félelmeket idéz elő, Végül az egyén önmagát akadályozza, vagy kényszercselekvésbe menekül. Aminek eredménye a szétáradó önemésztés, kudarcérzet, szélsőséges esetekben: bosszúvágy, brutalitás, kegyetlenkedés, esetleg gonosztett áldozata lehet. Feltételezhető a szigorú vagy nem a gyerekre szabott nevelési módszer, az apa vagy túl szigorú vagy hiányzik, gyerekkori frusztrációk.

E: szexuális erők elfojtása, munkáját külső körülmények, formális előírások szabályozzák és nem önmaga, elfojtást. A fékezést gyakran környezete hatásának tulajdonítja, felfokozott becsvágy, senkire-semmire nincs tekintettel, fél a kudarcoktól, ezért állandóan bizonyítani akar önmaga előtt, szexualitás és hatalmi harc számára egy veszekedések majd kibékülő összeborulások) foglalkozás: esetleg katonai karrier.


Mars-Uránusz (ösztönzés – meglepetés = gyorstüzelés)

H: meghökkentő viselkedés- gyors cselekvés, újdonságvágy, személyes tapasztalatot jobban szereti, mint a másoktól való tanulást, technikai irányultság, humán természet konstruktív gondolkodásmód, művészet, politika, pszichológia, feltaláló, sok új, eredeti ötletet szór el a levegőbe, amit aztán mások valósítanak meg.

Dh : eredetiség, rendkívüliség, izgalmasság, gyorsaság jellemzik, sokszor türelmetlen, döntéseiben önfejű, nehezen alkalmazkodik, lázadó, tradíciókat elvető típus, excentrikus ötletekkel, szüntelen cselekvésingerrel.
1. Vagy ő maga különcként vibrálva él
2. vagy kivetíti másokra a különlegességet és rendkívüli helyzeteket él át amit talán zaklatásként is él át pedig önmaga idézi elő őket
foglalkozás alkotás technika, elektronika, pszichológia, felfedezések, találmányok.

E: erős energiahatás, impulzivitás, önállóság, örökös belső nyugtalanság, hirtelen kitörésekre hajlamos természet, mindent gyorsan, hevesen és erőből csinál, jellemzője az erőszakos stílus, kritikus esetekben önpusztításként is felléphet, önmagához való hűség, férfiaknál: hódító szexuális természet és magatartás.


Mars-Neptunusz (cselekvés-álom)

H: erők arányossága, tettrekészség, álmok megvalósítása. Művészi irány, zene, költészet, festészet, hangulati varázs a jellemző, pszichológia, pedagógia: gyakorlatiasabb, prózai irányultság, bizalmat jelent számra átlátható, nehéz szituációkban tanácsot adni, tengerjáró, nagy utazó: nagy távolságok vonzása tudományok: rejtett összefüggések felfedezése, egy-egy szakterület összegzése politikai pálya: azonosulás egy csoport céljaival, nagy ambíció a bezártság ellenkezik természetével

Dh : narkotikumok, megbízhatatlanság, szélhámos viselkedés. Férfiként, mint szex szimbólum az animust testesít meg, Nőként inkább olyan férfiakhoz ragaszkodik, akik ezt testesítik meg számára. Jellemző a szélsőségek kiélése. Lehet zseniális feltaláló, de vakmerő fantaszta is. Szertelen fantázia, a végtelenség mámorában úszó képzeletnek és tenni akarásnak.

E: a benne feszülő energiáknak széles lehetőségekre van szükségük a kifutáshoz, de nincs távlatélménye, így csillagszóróként szétporladnak a tettei, az álmok valóráváltása ugyanis könnyed, idealisztikus érzés, ám a valóságban nem könnyű, "a cél szentesíti az eszközt "-de nem biztos, hogy nemes ez a cél, álmodozás vagy kétségbeesés.


Mars-Plútó (folytonos törekvés,átalakulás,elégedetlenség,megújulási tendencia)

H:; fizikai, testi ereje nagy, szívós természetű, egészsége jó, bőséges érzelmek. Empátia, a célja eléréséért folytatott küzdelmet nemigen adja föl, mivel alapos, szívós, kitartó, a problémák mélyébe és le, nagy az önbizalma, módszere néha kemény és könyörtelen, durvább eljárásokat is alkalmaz, ezzel megsérthet másokat, fanatizmus, ajánlható a küzdősport.

Dh : a törekvés, az akarat előtérbe lép. A cél elérése rögeszmévé válhat, problémái az erő, az erőszak, a céltudatosság és annak leküzdés, robbanásra kész bomba élesített töltettel, ezért nem ajánlatos elnyomnia energiáit, inkább kifuttatni kell, fokozottan érzékeny az igazságra-igazságtalanságra, de céljait szintén bármilyen eszközzel elérhetőnek véli, így bár a célja helyes, eszközei lehetnek durvák, erkölcstelenek, áthágja a normákat, szabályokat, amiért a közösség ellenszenve sújtja, de hősiesség is jelentkezhet

E: kiszámíthatatlanság, tudatalatti ösztönök előtörése. Hirtelen harag, robbanásszerű dühkitörés. Nyugtalanság, lobbanékonyság, heves temperamentum, szókimondás, agresszivitás. Ezeket a megnyilvánulásokat a külvilág elnyomni igyekszik, ezért ő is meg akarja szerezni a hatalmat mások felett. Ajánlható neki a harcművészet, és az etikai fejlődés, szociális érzékenység .

JUPITER


Jupiter-Szaturnusz (lendület és biztonságra törekvés)

H: tudja miként lehet kielégítő módon dolgozni a rendelkezésre álló eszközökkel. Nagy türelme van ahhoz, hogy keményen dolgozzon hosszú távú célokért, ragaszkodik a bevált, megszokott, elfogadott értékekhez, önérték tudata egészséges, kiegyensúlyozott, kockázatvállalását előre kikalkulálja, energiáival jól gazdálkodik, óvatos, de bátor is, gyarapodás, meggazdagodás, szót ért a különböző generációkkal, foglalkozása: alkotás: nemzetgazdaság, jog, nevelés, menedzselés

Dh : úgy érzi, hogy vágyai teljesüléséhez nincs elég tere, lehetősége, az önérték tudatával van baj:

1. így vagy visszahúzódik és feladja egyéniségét a külvilágért, vagy

2. Kiküzdi saját útját, magát fontosabbnak vélve mindenkinél, ezért elszigetelődik a világtól, izolálódik. Két ellentétes pólust, a terjeszkedő és a korlátozó hatásokat rendeli egymás mellé. Ha e két pólus közt nincs harmónia, akkor az illető hajlamossá válik az optimizmus és pesszimizmus közti ingadozásra. A diszharmonikus fényszögek az elégedetlenségérzetet és nyughatatlanságot növelik, az önbizalmat viszont csökkentik. Az illető hajlamos akkor is tovább erőltetni a dolgokat, amikor már régen tudja, hogy nem lenne szabad.

E: megvan a lendület, a valóságérzékelés, a nemes célok megvalósítása, de a megvalósítás során problémái lehetnek: hol türelmetlenség, hol tehetetlenség, inkább reformer, mint forradalmár.


Jupiter - Uránusz (jövő: reformer-forradalmár)

H: mesteri szintű vezetői képesség, optimizmus, magabiztosság és jövőbe vetett hit, kreativitás, foglalkozása: reklám, pedagógia, politika,

Dh : átfogó, mindent uraló igény, hogy változások, kísérletezések történjenek, izgalmas élmények érjék az embert, örökös nyugtalanság, szélsőséges nézetekhez, elképzelésekhez való vonzódás, erős feltűnési igény, és konok ragaszkodás az újhoz, nyíltszívű és makacs, szellemi éberség, lázadó, komfortellenes magatartás, lázas vitapartner, könnyen improvizál, száguldó fantázia, éleseszűség, sziporkázó ötletek, így sajnos sok esélyt és alkalmat elszalaszt, felaprózódik

E: a jövő felé nyitott, feltalálói, újító, ötletgazdag, megvan a kellő bátorsága a kockázatvállaláshoz ötletei megvalósításánál, humanista reformer, éles ész, nagy fantázia, már korán, igen fiatalon is eredményeket érhet el, megbecsült lehet a saját területén, ha viszont nem talál kifutási területet, akkor szűk körében agresszívvá válhat.


Jupiter-Neptunusz (vágyódás, utópia)

H: optimizmus felé hajló természet, ötvöződik a javító, serkentő szándék és a mindennapokon kívül kevés vágya. E terület: a misztika (babona, okkultizmus), esetleg vallási irány. A dogmatizmust kerüli. Pszichológus, filantróp, felfedező, sokszor szerencsés, ám ha nem jön be ez, akkor álomvilágba menekül.

Dh : csalás, csalódás, önbecsapás, és hazugság szavakban és érzelmekben, narkotikumok, eszméit és a valóságot nem tudja összekapcsolni, rossz kalkuláció, túlzott optimizmus, aránytalanul nagy kockázatok, hajlik az idealizmusra, típusai: bohém, mámorkereső, tisztulni vágyó, leleplező, sokoldalú, egyszeri kiválasztott.

E: komoly fejlődés, felemelkedés, a körülmények segítségével gyarapodás, hisz abban, hogy amit álmodik, azt meg is tudja valósítani, idealisztikus szellemi irányultság, szublimálás, feladata: álmai megvalósítása.


Jupiter-Plútó (hatalmas belső hajtóerő)

H. Nagy léptékű feladatok, teljes újjászületés igénye, értékeket, eszméket akar megvalósítani saját környezetében,, szívesen dolgozik együtt másokkal, a jobbítás, a haladás érdekli, nála a jobbítás mindig átalakítás útján történik.

Dh : Túl magasra teszi a mércét = túlhajszoltság, becsvágy, uralkodási vágy, tekintélyes akar lenni, de csak elvárásai, követelései vannak, teljesítményei nem nagyon, illúziók, erőszakosság, a maga igazáért dacból a lázadozástól sem riad vissza.
E: hatalmas energia, tenni, vezetni, változtatni, uralkodni akarás, kerülje a kisstílű embereket, az aprómunkát, a törvénnyel, joggal való összeütközést, vállalnia kell a felelősséget, az együttműködést, foglalkozása: jog, gyógyászat, lélektan, gazdasági.


SZATURNUSZ

Szaturnusz -Uránusz (tradíció - újdonság)

H: feladata, hogy összekösse a régit az újjal, a tradíciót a haladással. Minden új lépés előtt hosszú, alapos vizsgálódás, kész tanulni másoktól, nyitott minden új felé, amit mások jobban tudnak, szívesen, érzékkel használja az új technikai eszközöket, előnyére válik, hogy szívesen ötvözi a kötelességtudatot a szabadsággal, képes végrehajtani a hasznos reformokat, tud elragadtatás nélkül érvelni, újszerű, nem hag

     
Mi a feladat mára?
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
     
Pontos Idő
     
Magamról röviden
     
Milyen jegyben születtél
     
A Holdnaptár fontossága
     
Csillagászati holdnaptár
     
Vendégkönyv
     
Ezoterikus kövek és mandalák
     
Radiesztézia
     
Zodiákusok és a gyógyító kövek
     
Ezoterikus olvasmányok
     
ÜZENŐFAL
Az üzenet fontos, tarts mindenkit tiszteletben! Itt ne hírdess és ne politizálj!
     
Kínai állatjegyek
     
Asztrológiai PPS -ek
     
Letölthető asztro programok
     

Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME