CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
CSILLAGJÖVŐ ASZTROLÓGIA PORTÁL
Itt regisztrálj
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Látogatóim
Indulás: 2008-10-18
     
Gportal, levelező regisztráció!
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
     
Sok feltöltött anyag!
     
Főoldal
     
Horoszkóp és biotérkép rendelés!
     
Fogamzási horoszkóp
     
Programok
     
Számítógépes oktatás
     
Asztrológiai olvasmányok
     
Öröknaptár
     
A világ más szemmel
     
Napi horoszkóp
     
Hirdess az oldalamon
     
Kristálygömb
     
Szótár
     
Baba horoszkóp
     
Szülő horoszkóp
     
Szerelmi horoszkóp
     
Jelenlegi bolygó állások
     
Éves előrejelzések
     
Időjárás
     
Asztrológia és kozmobiológia
A kozmikus csillagjegyváltás (New age) korában, amikor Napunk elfordulva Krisztus korának „Halak” csillagjegyétől célba vette a következő 2000 évet maghatározó „Vízöntő” csillagképet, komoly ezoterikus feladatokkal találjuk szembe magunkat. A régi dolgok áttűnnek, újak körvonalazódnak a látszólagos káoszból, miközben különös hangsúlyt kap az asztrológia, az ember és az univerzum kapcsolatának ősi tanítása. Az asztrológiának, a korszakváltástól áthatva, átalakító hatásával befolyást kell gyakorolnia ezután is, ugyanúgy, mint eddig. A tömeges érdeklődést tekintve talán még sokkal erőteljesebben nyilvánul meg ez a hatás, hiszen ezt sugallja - és támogatja - a „Vízöntő” korszak szelleme is. A dolgok átalakulnak és felgyorsulnak, ismét előtérbe lépnek - mintegy reneszánszukat élve - az okkult tanok. És persze a technika - hiszen ez is „Vízöntő”- tulajdonság. Nem csoda, ha minden felgyorsul, hiszen másodpercenként százmilliós nagyságrendű matematikai műveleti sebesség­gel rohanó modern számítógépek segítenek az embernek megfelelően kezelni, kutatni és alkalmazni azokat az ősi, okkult titkokat, ezoterikus összefüggéseket, amelyeket a régiek kőbe vésve, agyagtáblába égetve, később lúdtollal, néha kódexekbe foglalva, szögmérővel, vonalzóval, körzővel alkalmaztak. Ám a megváltozott körülmények, computerünk monitorának megvillanó meleg fényei ne vakítsanak el bennünket, mert soha, egy pillanatra sem feledkezhetünk meg ennek a sok-sok ezer éves tudománynak azokról a neves, vagy névtelenségbe burkolózó, ismert, vagy az ismeretlenség homályába vesző hőseiről, akik gyakran a legmostohább körülményekkel dacolva, a butasággal, az értetlenséggel, a rosszindulattal, a hatalommal harcolva - nem ritkán az életük árán - kutatták és gyűjtötték össze azokat a tapasztalatokat, amelyek ismeretében továbbléphetünk. Soha nem feledhetjük el, hogy honnan indultunk és néha össze kell vessük megtett utunkat az elődök eredményeivel! Erre ad alkalmat ez a kis visszatekintő tanulmány is, amely Aristoteles, Guido Bonati, Albert Eniepf, Reinhold Ebertin, Frank Glahn, C.G. Jung, Dr. Walter Koch, Kloecker, Alan Leo, Dr. Müller, Platon, Alfred Witte, de mindenekelőtt Reinhold Ebertin művein alapszik.
Az asztrológia tradicionális, tehát tisztán mitikus jelkép-szemszög elemekkel való magyarázata fölött meglehetősen eljárt az idő már a hamburgi iskola alapításának korában is. Természetesen a tradicionális megközelítésnek is megvoltak az alapjai. A svájci pszichológus, C.G. Jung szerint az eredeti csillagképek, az őstípusok rejtetten alszanak az emberiség tudatalatti világában, melyek még felmerülnek a modern ember áloméletében a mai napig is. Jelentős dolog ezzel kapcsolatban, hogy az ősi asztrálképek már ezer évekkel ezelőtt a világ legkülönbözőbb fajainak a tudatában voltak. Ez ellenőrizhető a különböző mítoszok és néprajzi tündérmesék elemeinek a vizsgálata során. Az ősprincípiumokból kiindulva azonban az össze­függé­sek egész rendszere építhető fel - írja Reinhold Ebertin - abból a célból, hogy tovább vezessen minket az asztrológia biológiai, organikus, pszichológiai, társadalmi, természettudományos hatásainak feltárása útján. Ez a rendszer kerül összefoglalásra ebben a visszatekintésben, amikor az asztrológia történeti előzményekkel, valamint a planéták hatásainak és ezek ekliptikus felezőpontjainak analógiáival foglalkozunk. Az aspektus Kloecker szerint: két földön konvergáló bolygófénysugár geometriai kombinációja. Dr. Walter Koch „Aspektlehre nach Johannes Kepler”, Hamburg, 1950. című fényszög-tanulmányában kifejti, hogy a fényszögek csak akkor reálisak, ha azokat a földről nézzük, így vannak kapcsolatban azzal az emberrel, aki nézi őket. Véleménye szerint a fényszöget képező planéták távolsága nem lényeges. Egy aspektus akkor lesz hatásos, vagy erőteljes, ha tökéletesen beleillik a geometriailag ideális mintába. Ilyen minták:
 
-     együttállás /konjunkció/                        0 fok
-     félkvadrát /szemikvadrát, vagy oktil/      45 fok
-     szextil                                                60 fok
-     kvadrát                                               90 fok
-     trigon                                                120 fok
-     szeszkvikvadrát /trioktil/                     135 fok
-     kvinkunksz                                   150 fok
-     szembenállás /oppozíció/              180 fok
 
 
Ezek az aspektusok a képletben kétféleképpen hathatnak, úgy kedvezően, mint kedvezőtlenül, a radix által mutatott összképe szerint.
Az aspektusoknál is érzékenyebb asztrológiai összefüggésekre mutatnak rá a felezőpontok, melyek két bolygó ívtávolságának a feleként értelmezhetők.
Klocker kimutatta az összefüggéseket az asztrológiai, a biológia, organikus, lélektani és társadalmi elemekkel. A Kozmobiológia: az ősi elemek és a mitikus jelképek összhangja a biológiai, organikus, lélektani és társadalmi elemekkel.
Vannak kozmikus összefüggések, melyek a sors alakulását összekötik a jellemmel. A jellem jobban reprezentálja a sors első akaratát, mint a képesség. Dr. Müller, értékelve és felhasználva az Ebertin által kidolgozott összefüggéseket, műve bevezetőjében a következő megjegyzéssel élt: „ Az orvosi asztrológia meghatározó tényezői mát tapasztalatilag is összefüggenek egymással. A klasszikus módszer szerint szerzett ismeret be van építve az „Asztrológia Hamburgi Iskolájá”-nak rendszerébe minden kritikai vizsgálat nélkül és fordítva is. A kutatás rendszeres megalapozása teljesen hiányzik arra vonatkozóan, hogy a kozmológia harmonikus és rendszerezett szimbólumait és biológiai megfelelőit rangsorba állítsuk. Ezenkívül nélkülözik az újabban megjelenő orvosi elképzelések gyűjteményei annak a mechanizmusnak a leírását, amelyek mind az egészségre, mind a betegségre vonatkoznak, amikor az ezen anyagra vonatkozó közleményeket vizsgálják. Végzetül soha nem találunk egy olyan kiindulási pontra, ami a test és a lélek úgynevezett dualizmusára vonatkozna ami különben a modern asztrológiában már felszínre került, és a kozmikus biológia tudományos megfigyelésével összhangba hozza. A bolygó-befolyások alapelve, ahogy az testileg és fizikailag megnyilvánul - az Platon és Arisztoteles régi tanításán alapul ” Az ember négy teste” (eleme) vonatkozá­sában. Ebből az okból kísérletet tettünk az élettani összefüggések szabályokba foglalására, kidolgozva az értelmezést, helyesen tekintetbe véve ezeket a tanokat. Itt hozzátesszük, hogy minden középpont, amely két planéta távolságának a közepét jelenti - felezőpontnak is hívjuk - egy élettani egyenértéket nyújt, mely egészen különlegesen színezheti (a bolygókra vonatkozó kombinációknál szintén jelölt) bolygókra vonatkozó képet. Minden felezőpontnak csak egy magyarázat nyújt lényeges pathológiai értelmezést. A személyi pontok és a planéták élettani értelmezése nyújt rövid magyarázatot a jegyzet használóinak, hogyan alkalmazzák az ezzel a kérdéssel kapcsolatos összefüggéseket. A különböző felezőpontok planétaképekre vonatkoztatott kombinációja lehetővé teszi a helyzettel és a szervezet működése közötti kapcsolat vizsgálatát. Egy dolog a lényeg, hogy a szervezet és a szervrendszer egészségi vonatkozásai és a betegség állapota kimutathatók a horoszkópban.” A társadalmi vonatkozásokat az alapelvből és a lélektani összefüggésekből gondos megfontolással ésszerűen dolgozták ki. A „Valószínű megnyilatkozás” kifejtése leírja a lélektani állapot vagy a bekövetkező sors irányát, amikor egy planéta radix tényező lesz, azaz tranzitál egy radix planétaálláson át. A felezőpont használata egyébként nem új dolog, már Guido Bonati helyesbítési módszerében is használta /Megközelítőleg Casciában, Florence közelében született 1230-ban és II. Frigyes császár híres udvari asztrológusa volt. Ezenkívül Alan Leo, a jónevű angol asztrológus, a „Modern Astrology” megalapítója, Charles E.O. Carter által annakidején Londonban kiadott újságja beszél két planéta felezőpontjáról, mely egy irányított bolygótest előrehaladásaként fogható fel. Egy másik asztrológus, Frank Glahn (a Glahn életkör megalkotója) írja „Zeitschrift Mansch im All Erfurt, 1940” című művében, hogy ő a „metszőpont” ismeretét Albert Eniepf (akit egy különlegesen tehetséges asztrológusként ismertek) 1900 körül Hamburgban megjelent írásából vette át.
Alfred Witte, a hamburgi iskola megalapítója Regelwerk für Planetenbilder/1935 című könyvében három felezőpont konstellációt különböztet meg:
1.- felezőpont, amelyikben egy planéta két másik planéta közötti távolságközéppont­ban helyezkedik el
2.- Felezőpont egy közös tengellyel
3.- Egy planéta fényszög kapcsolatban két másik planéta felezőpontjával.
A hamburgi asztrológiai iskola azonban bizonyos vonatkozásokban tévutakra tévedt. Azonkívül majdnem teljesen a bolygóképek értelmezésére támaszkodott, ugyan­akkor elhanyagolta a hagyományos fényszögeket. Olyan hiba ez, mintha valaki a középpontot és a felezőpontot mellőzve, kizárólag a fényszögekből akarna következ­teté­seket levonni.
A felezőpont használata kisebb orbis megállapítását igényli, mint azt a szabályos fényszög számításnál megszoktuk. Amíg a radixnál általában 5 fok orbist veszünk tekintetbe, addig a felezőpont orbisánál ehelyett 1.5 - 3 fok limit ajánlott, míg a direkciónál csak 0.5 fok legyen! A tranzitok és hatásaik tekintetében az író azt a szabályt véli helyesnek, hogy az áthaladó planéta csak addig gyakorolja a hatását, amíg a zodiákus 1 fokán halad át. Ez megközelítőleg a Napnál egy nap, a Holdnál közel 2 óra, de a lassú bolygók esetében több hónap is lehet.
A hamburgi iskola tévedéseivel kapcsolatban Frank Glahn, Witte tanítványa (számos könyv szerzője és havi asztrológiai folyóirat kiadója) a következő magyarázatot fűzte Witte munkáihoz: „Witte szabályai a túl kevés magyarázat és megokolás és túl sok asztrológiai számítás által okozott tévedéseket testesítik meg. A szándék jó, azonban az eredmény alapjaiban értéktelen.” Witte ezen Glahn kritika dacára is kétségtelenül megvalósította a féltávolság fogalmát, vagy középpontot, melyet ez a kifejtő táblázat használ is.
A hamburgi iskola egyik tagjának véleménye szerint az az irányzat, hogy építsenek az Alfred Witte által lerakott alapokra, ezek egészen új felfogásához vezetett, melyek elavulttá tették a Witte féle szabálysorozatot, különösen a Witte által feltételezett és használt bolygókra való tekintettel. Egy asztronómus, akit a hamburgi iskola kért fel, hogy kutasa a sok változást és nyomdahibát a csillagászati táblázatokban, ugyancsak kutatott az u.n. Witte féle bolygók: Cupido, Hades, Zeus és a Kronos után. És ő úgy találta, hogy az utóbbiak az Uránusz és a Neptun szinodikus forgására vonatkoznak, ami azt jelent, hogy ezek nem bolygók, hanem csupán vibrációs jelenségek. A hamburgi iskola „érzékeny pontjai” nemcsak a bolygók féltávolságát, hanem azok összegét és különbségét is magukba foglalták. A megengedhető orbisra tekintettel a tapasztalatok szerint 1 fok 4 perc értékkel kell számolni, hogy az egyik oldal fele 32 perc legyen.
 
Az értelmező tényezők orvosi összefüggései:
 
Nap                        = Az élő test, az élő sejt. Az időszak, vagy a maximális életerő életideje
 
Hold                      = A nedv, nyirok, lélek. A fiatal gyerekkor és örökség.
 
Merkúr                 = Az idegrendszer, a fiatalság
 
Vénusz                  = Az érettség ideje
 
Mars                      = Cselekvőkészség, izom, gyulladás, férfi középkor
 
Jupiter                  = Szervezet, vér. Képesség-csökkenés kezdete., klimax évek.              
 
Szaturn                 = Csontszerkezet, meszesedés, egy szerv elvesztése. Öregkor.
 
Uránusz                = Ritmus. Teljes visszahatás.
 
Neptun                  = Ernyedtség, renyheség, paralízis.
 
Plútó                      = Változás, átalakulás, megújulás.
 
Holdcsomó          = Szellemi test, tudatalatti emlékezet.
 
Asc., AC                = A környezet, amellyel személyesen kell szembenézni.
 
Med. C, MC         = Öntudatosság, nagy-agyvelő, vagy agyvelő működése.
 
     
Mi a feladat mára?
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
     
Pontos Idő
     
Magamról röviden
     
Milyen jegyben születtél
     
A Holdnaptár fontossága
     
Csillagászati holdnaptár
     
Vendégkönyv
     
Ezoterikus kövek és mandalák
     
Radiesztézia
     
Zodiákusok és a gyógyító kövek
     
Ezoterikus olvasmányok
     
ÜZENŐFAL
Az üzenet fontos, tarts mindenkit tiszteletben! Itt ne hírdess és ne politizálj!
     
Kínai állatjegyek
     
Asztrológiai PPS -ek
     
Letölthető asztro programok
     

Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME